ยินดีต้อนรับสู่ Moradokislam.org!
Homeหน้าแรก     Forumsกระดานข่าว     Your Accountสำหรับสมาชิก     Downloadsดาวน์โหลด     Submit Newsเผยแพร่ข่าวสาร     Topicsหัวข้อเรื่อง     Select Thai LangaugeThai Langauge   
อนุรักษ์มรดกอิสลาม :: ดูกระทู้ - อัลฟารออิฎ...วิชาแบ่งมรดกอิสลาม (แบบง่ายๆ)
อนุรักษ์มรดกอิสลาม หน้ากระดานข่าวหลัก อนุรักษ์มรดกอิสลาม  
  เพื่อการอนุรักษ์มรดกอิสลาม      คำถามถามบ่อยของกระดานข่าว      ค้นหา      รายนามสมาชิก  
  · เข้าระบบ ข้อมูลส่วนตัว · เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ · กลุ่มผู้ใช้งาน  
อัลฟารออิฎ...วิชาแบ่งมรดกอิสลาม (แบบง่ายๆ)
ไปที่หน้า ก่อนนี้  1, 2, 3, 4
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    อนุรักษ์มรดกอิสลาม หน้ากระดานข่าวหลัก -> เรื่องทั่วไป
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
sobir
มือเก่า
มือเก่า


เข้าร่วมเมื่อ: 05/04/2012
ตอบ: 56


ตอบตอบ: Tue Jun 05, 2012 10:27 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

บทที่ 3
มรดกคนสาบสูญ

คนสาบสูญ หมายถึง ผู้ที่เราไม่ทราบข่าวคราวและความเป็นอยู่ของเขา ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือได้ตายไปแล้ว ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุจากการเดินทางหรือไม่เดินทาง ถูกฆ่า เรืออัปปาง ถูกจับเป็นเชลย หรือด้วยเหตุใดๆก็ตาม
นักวิชาการได้เห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องมีการกำหนดระยะเวลาในกรณีคนสาบสูญ ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของฮากิม ( ผู้พิพากษาหรือ ดาโต๊ะยุติธรรม )

หลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก
มาตรา 199 ในกรณีที่ปรากฏว่ามีทายาท หรือผู้รับพินัยกรรมผู้ใดสูญไปจากภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ และมิสามารถทราบได้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือตาย ให้กันส่วนแบ่งของผู้นั้นไว้จนกว่าศาลจะได้มีคำสั่งแสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตาย ตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 10 หรือจนกว่าผู้นั้นจะได้รับส่วนแบ่งของตนไปภายในกำหนด 1 ปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย หรือนับแต่ผู้นั้นได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดกแต่อย่างไรก็ดีมิให้เกิน 10 ปี

(1) ถ้าผู้ที่สูญไปนั้นมิได้มารับส่วนแบ่งของตนไป ภายในกำหนดในวรรคก่อน ให้นำบัญญัติแห่งมาตรา 194 มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแต่กรณี
(2) ถ้าผู้ที่สูญไปนั้นไม่มีทายาท ให้มรดกที่กันไว้นั้นตกได้แก่ทายาทอื่นของเจ้ามรดกการแบ่งมรดกคนสาบสูญ
............................................7/2..........2/7..................14
1/2 สามี...............................3.............1......................6
1/2 พี่สาว.............................3.............1.......................6
พี่สาวร่วมพ่อ.........................1.............-.......................-
น้องชายร่วมพ่อสาบสูญ.........-.............-........................-
...........................................ตาย.........มีชีวิต..............เก็บ 2..........................................18/4...............8/9........................72
1/2 สามี................................9..................3...........................27
1/3 พี่ชายร่วมแม่..................3..................1............................9
พี่ชายร่วมแม่.........................3..................1............................9
น้องสาว..................................1..................3............................4
พี่ชายสาบสูญ..........................2..................-............................-
...........................................มีชีวิต.............ตาย....................เก็บ 23
...............................................7/2..............2/7................14
1/2 สามี..................................3................1......................6
½ พี่สาว...................................3................1......................6
พี่สาวร่วมพ่อสาบสูญ................1................-.......................-
.............................................มีชีวิต...........ตาย...............เก็บ 2*****************************
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
sobir
มือเก่า
มือเก่า


เข้าร่วมเมื่อ: 05/04/2012
ตอบ: 56


ตอบตอบ: Tue Jun 12, 2012 10:48 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

บทที่ 4
มรดกคนตายหมู่

คนตายหมู่ หมายถึง ทุกๆคนที่ตายหมู่ด้วยเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดพร้อมกัน และไม่ทราบว่าใครตายเป็นคนแรก เช่น ไฟไหม้ ตึกถล่ม จมน้ำ สงคราม อุบัติเหตุทางรถยนต์ หรือเครื่องบิน เป็นต้น

ไม่มีการสืบมรดกระหว่างผู้ตาย แต่ให้ทายาทโดยธรรมของแต่ละฝ่ายสืบมรดกของผู้ตายทันที (1)

ตัวอย่าง พี่น้องชายสองคนได้ถึงแก่กรรมในเหตุการณ์เพลิงไหม้ โดยไม่ทราบว่าผู้ใดตายก่อน
โดยพี่ชายทิ้งภรรยา ลูกสาว และอาไว้
ส่วนน้องชายทิ้งลูกสาวสองคน และอาไว้

กรณีของพี่ชาย
.........................8
1/8ภรรยา.........1
1/2ลูกสาว.........4
عอา..................3


กรณีของน้องชาย
............................3
2/3ลูกสาว...........1
......ลูกสาว...........1
عอา......................1


(1) บัญญัติเกี่ยวกับมรดก พินัยกรรม วะกั้ฟ การยกให้ หน้า 56
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
sobir
มือเก่า
มือเก่า


เข้าร่วมเมื่อ: 05/04/2012
ตอบ: 56


ตอบตอบ: Tue Jun 12, 2012 11:35 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

บทที่ 5
มรดกซ้อน

มรดกซ้อน หมายถึง มีผู้หนึ่งเสียชีวิต และก่อนที่จะมีการแบ่งมรดกของเขานั้น ผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกจากเขาก็ได้เสียชีวิตตามไปไปหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น
ตัวอย่าง เช่น คนหนึ่งเสียชีวิตและมีลูกชายสี่คน และยังไม่มีการแบ่งมรดกของเขา ลูกชายคนแรกก็ตายและเขามีลูกชายสองคน และคนที่สองมีลูกชายสามคน และคนที่สามมีลูกชายสี่คน

................4/12......2/6..........................3/4............................4/3...................48
ลูกชาย.......1.........ตาย.....................................................................................-
ลูกชาย.......1.........................................ตาย......................................................-
ลูกชาย.......1...........................................................................ตาย ..................-
ลูกชาย.......1...................................................................................................12
............................ลูกชาย......1..........................................................................6
.............................ลูกชาย.....1..........................................................................6
...........................................................ลูกชาย.......1..........................................4
...........................................................ลูกชาย.......1..........................................4
...........................................................ลูกชาย.......1..........................................4
...............................................................................................ลูกชาย...1..........3
...............................................................................................ลูกชาย...1..........3
...............................................................................................ลูกชาย...1..........3
...............................................................................................ลูกชาย...1..........3


ตัวอย่าง คนหนึ่งเสียชีวิตและทิ้งภรรยา ลูกสาวที่ไม่ใช่ลูกเธอ และพี่ชาย ก่อนที่จะแบ่งมรดก ลูกสาวได้เสียชีวิตจากสามีและลูกชาย ( ตะมาซุล 4 และ 4 )
........................................................8/1...........................4/1 8
1/8 ภรรยา........................................1........................................1
1/2 ลูกสาวที่ไม่ใช่ลูกเธอ.................4.......ตาย...........................-
ع พี่ชาย.............................................3.........................................3
...................................................................สามี...............1..........1
..................................................................ลูกชาย............3.........3

อธิบาย 4(ส่วนของผู้ตาย) และ 4(ฐานปัญหาของผู้ตายคนที่สอง) เหมือนกัน ก็ให้ใส่เลข 1 ทั้งสองช่องเพราะสี่เหมือนกัน
ตัวอย่าง คนหนึ่งเสียชีวิตและทิ้งภรรยา ลูกสาวจากเธอ และพี่ชาย และก่อนที่จะแบ่งมรดก ลูกสาวได้เสียชีวิตจากสามีและลูกสาว ( ตะวาฟุก 4 และ 12 )
............................. ...8/3..............................12/1...........24
1/8ภรรยา..................1..............แม่................2...............5
1/2ลูกสาวจากเธอ.....4..............ตาย...............-...............-
عพี่ชาย.......................3............อาชาย.............1.............10
.................................................สามี.................3...............3
.................................................ลูกสาว.............6...............6

อธิบาย 4 (ส่วนของผู้ตาย) และ 12 (ฐานปัญหาของผู้ตาย) เอามาหารกันได้ 3ตัวอย่าง คนหนึ่งเสียชีวิตและทิ้งภรรยา ลูกชายและลูกสาวจากเธอ และก่อนแบ่งมรดก ลูกชายเสียชีวิตจากบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น ( ตะบายุน 14 และ 5 )
...............................24/5.............................5/14...............120
1/8ภรรยา................3......................แม่........2....................43
عลูกชาย................14......................ตาย........-......................-
ลูกสาว.....................7..................น้องสาว.....3....................77

อธิบาย 14 (ส่วนของผู้ตาย ) และ 5 (ฐานปัญหาของผู้ตาย) ต่างกัน เอามาคูณกันได้เลย


ตัวอย่าง คนหนึ่งเสียชีวิตและทิ้งภรรยา ลูกชายและลูกสาวจากนาง หลังจากนั้นลูกสาวก็ตายจากไป ( ตะบายุน 7 และ 3 )
................................24/3...............................3/7..............72..........9
1/8ภรรยา...................3.................แม่...........1................16...........2
عลูกชาย....................14...............พี่ชาย.........2.................56..........7
ลูกสาว.........................7.................ตาย..........-...................-............-

อธิบาย 7 (ส่วนของผู้ตาย) และ 3 (ฐานของปัญหาของผู้ตาย) ต่างกัน เอามาคูณกันได้เลย
และทำให้เป็นจำนวนที่น้อยที่สุด โดยเราสามารถผลที่ได้มาหารด้วย 8والله أعلم بالصواب


*****************************
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
sobir
มือเก่า
มือเก่า


เข้าร่วมเมื่อ: 05/04/2012
ตอบ: 56


ตอบตอบ: Wed Jun 13, 2012 12:31 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

บทที่ 6
มรดกเครือญาติ ( ซาวิลอัรฮาม )
เครือญาติ หมายถึง ผู้ที่เป็นญาติใกล้ชิดกับผู้ตายที่ไม่ได้รับสิทธิ์ฟัรฎ หรืออาซอบะห์.

เครือญาติแบ่งเป็น 4 ประเภท
1. ผู้ที่สืบเชื้อสายจากผู้ตาย ( บูนุวะห์ ทางลูก ) ได้แก่
ลูกของลูกสาวผู้ตาย ทั้งชายและหญิง ตลอดจนผู้สืบทอดชั้นต่ำลงไป
ลูกของลูกสาวของลูกชายผู้ตาย ทั้งชายและหญิง ตลอดจนผู้สืบทอดชั้นต่ำลงไป

2. ผู้ที่ผู้ตายสืบเชื้อสายมาจากเขา ( อูบูวาะห์ ทางพ่อแม่ ) ได้แก่
ตา และผู้สืบทอดสูงชั้นขึ้นไป เช่น พ่อของแม่ หรือพ่อของพ่อของแม่
ทวดหญิง ได้แก่ ยายผู้ซึ่งอยู่ในตำแหน่งถัดจากผู้ที่มิได้รับส่วนใดๆจากมรดก เช่น แม่ของพ่อของแม่ แม่ของแม่ของพ่อของแม่

3. ผู้สืบญาติทางพ่อแม่ของผู้ตาย ( อูคูวะห์ ทางพี่น้อง ) ได้แก่
ลูกของพี่น้องหญิงร่วมพ่อแม่ หรือร่วมพ่อ หรือร่วมแม่ ทั้งชายและหญิง
ลูกสาวของพี่น้องชายร่วมพ่อแม่ หรือร่วมพ่อ หรือร่วมแม่
ลูกของพี่น้องชายร่วมแม่ และลูกๆของเขาในชั้นต่ำลงไป ทั้งชายและหญิง

4. ผู้สืบญาติทางปู่ย่า ยายของผู้ตาย ( อูมูมะห์ ทางน้าอา ) ได้แก่
อา(พี่น้องชายหญิงของพ่อ)ร่วมแม่ ลุงป้าน้า( พี่น้องชายหญิงของแม่)
ลูกชายและลูกสาวของผู้ที่ได้กล่าวมา
น้าอาของพ่อร่วมแม่ ลุงป้าของพ่อ น้าอาของแม่ ลุงป้าของแม่
ลูกชายและลูกสาวของผู้ที่ได้กล่าวมา
เครือญาติทั้งหมดนี้จะได้รับมรดกตามลำดับคนที่ใกล้ที่สุดเท่านั้น เหมือนรับอาซอบะห์บินนัฟซ (ด้วยตัวเอง) คือ ทางลูก ทางพ่อแม่ ทางพี่น้อง หรือทางน้าอา ตามลำดับ

ทรรศนะของผู้รู้เกี่ยวกับการรับมรดกของเครือญาติ
1. เครือญาติรับมรดกได้ โดยมีเงื่อนไขสองข้อ คือ ต้องไม่มีชาวฟัรฎู (ยกเว้นสามีหรือภรรยา) และไม่มีชาวอาซอบะห์
คือ ทรรศนะของท่านอบูฮานีฟะห์ และอะห์มัด อุมัร อาลี อิบนุมัสอูด และอิบนุอับบาซ

หลักฐาน
อัลกุรอ่าน قال الله تعالى
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
سورة الأنفال : 75
“และบรรดาผู้ที่ได้ศรัทธาที่หลัง และได้อพยพ และต่อสู้ร่วมกับพวกเจ้านั้น ชนเหล่านี้แหละเป็นส่วนหึ่งของพวกเจ้า และบรรดาญาตินั้น บางส่วนของพวกเขาเป็นผู้สมควรต่ออีกบางส่วน ในคัมภีร์ของอัลลอฮฺ แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง”

หะดีษ ท่านนบี (ซอล) ได้กล่าวว่า
والخال وارث من لا وارث له
และลุงน้า(พี่น้องชายของแม่)นั้น มีสิทธิ์รับมรดก สำหรับผู้ที่ไม่มีญาติอื่นแล้ว

2. เครือญาติรับมรดกไม่ได้ และมรดกนั้นต้องไปสู่คลังอิสลาม (บัยตุลมาล) หากไม่มีผู้รับมรดกแบบฟัรฎูหรืออาซอบะห์
คือ ทรรศนะเดิมของชาวมาลีกียะห์และชาฟีอียะห์ และซัยด์ บินซาบิต ซาอีด บินมุซัยยับ ซาอีด บิน ญุบัยร์ อัลเอาซาอีย์ และอิบนูญารีร

หลักฐาน
มีรายงานจากอบูอาวูดเช่นกันแต่เป็นหะดีษที่ขาดตอน ว่าท่านนบีเคยขอต่ออัลลอฮเกี่ยวกับการแบ่งมรดกของอาหญิง(พี่น้องสาวของพ่อ)และป้าน้า(พี่น้องสาวของแม่) และมีวะห์ยูว่า ไม่ได้อะไรเลยสำหรับทั้งสอง
สรุป ทรรศนะที่ถูกต้อง คือ ซาวิลอัรฮาม(เครือญาติ)มีสิทธิ์รับมรดก วัลลอฮุอะลัม

วิธีการแบ่งมรดกเครือญาติ
1. แบ่งตามลำดับชั้น ( อะห์ลุตตันซีล )
โดยพิจารณาแบ่งมรดกให้ผู้มีสิทธิตามลำดับความใกล้ไกลของเครือญาติโดยธรรมในประเภทนั้น ๆ ถ้าหากว่า ผู้มีสิทธิ์เป็นลูกสาวของลูกสาว ก็รับมรดกในแบบลูกสาว
ถ้าผู้รับมรดกเป็นลูกสาวของพี่ชาย ก็รับมรดกในแบบพี่ชาย เป็นต้น

ยกเว้น ลุงป้าน้า( خال خالة พี่น้องชายหญิงของแม่ ) พวกเขาจะได้รับสิทธิแบบแม่
และ อา( عمة พี่น้องชายหญิงของพ่อ ) พวกเขาจะได้รับสิทธิแบบพ่อ ซึ่งท่านอุมัร บิน คอตตอบได้แบ่งมรดกให้อาและป้า โดยแบ่งให้ป้าในสถานะแม่ และอาในสถานะพ่อ และท่านอิบนุมัสอูดก็ได้ตัดสินลักษณะนี้เช่นกัน

ตำแหน่งเครือญาติ
1. ลูก(ชายและหญิง)ของลูกสาว อยู่ในสถานะลูกสาว
2. ลูกของลูกสาวของลูกชาย อยู่ในสถานะลูกชาย
3. ลูกของพี่น้องหญิง อยู่ในสถานพี่น้องหญิง
4. ลูกของพี่น้องหญิงร่วมพ่อ อยู่ในสถานะพี่น้องหญิงร่วมพ่อ
5. ลูกของพี่น้องหญิงร่วมแม่ อยู่ในสถานะพี่น้องหญิงร่วมแม่
6. ลูกสาวของพี่น้องชาย อยู่ในสถานะพี่น้องชาย
7. ลูกสาวของพี่น้องชายร่วมพ่อ อยู่ในสถานะพี่น้องชายร่วมพ่อ
8. ลูกสาวของลูกชายของพี่น้องชาย อยู่ในสถานะลูกชายของพี่น้องชาย
9. ลูกสาวของลูกชายของพี่น้องชายร่วมพ่อ อยู่สถานะลูกชายของพี่น้องชายร่วมพ่อ
10. ลูกของพี่น้องชายร่วมแม่ อยู่ในสถานะพี่น้องชายร่วมแม่
11. อา (عم لأم พี่น้องชายของพ่อร่วมแม่) หรือน้าของพ่อ หรือน้าของปู่ อยู่ในสถานะพ่อ
12. อาหญิง( عمات พี่น้องหญิงของพ่อ) หรืออาของพ่อ หรืออาของปู่ อยู่ในสถานพ่อ
13. ลูกสาวของอา بنات العم الشقير อยู่ในสถานะอา
14. ลูกสาวของอาร่วมพ่อ อยู่ในสถานะอาร่วมพ่อ
15. ลูกสาวของอาร่วมแม่ อยู่ในสถานะอาร่วมแม่
16. ลูกสาวของลูกชายของอา อยู่ในสถานะลูกชายของอา
17. ลูกสาวของลูกชายของอาร่วมพ่อ อยู่ในสถานะลูกชายของอาร่วมพ่อ
18. ลูกสาวของลูกชายของอาร่วมแม่ อยู่ในสถานะลูกชายของอาร่วมแม่
19. ลุงป้าน้า( الأخوال والخالات พี่น้องชายหญิงของแม่) อยู่ในสถานะแม่
20. ลุงและป้าของพ่อ الأخوال لأب อยู่ในสถานะแม่ของพ่อ(ย่า)
21. ลุงและป้าของแม่ الأخول لأم อยู่ในสถานะแม่ของแม่(ยาย)
22. ทวดชายที่มาจากทางแม่ الأجداد อยู่ในสถานะแม่
23. ทวดชายที่มาจากทางพ่อ الأجداد อยู่ในสถานะพ่อ
24. ทวดหญิงที่มาจากทางแม่ الجدات อยู่ในสถานะยาย
25. ทวดหญิงที่มาจากทางพ่อ الجدات อยู่ในสถานะย่า
26. บุคคลใดที่อยู่ระดับต่ำกว่านี้ ก็จะอยู่ในสถานะบนกว่านี้หนึ่งระดับ


ตัวอย่าง ผู้ตายทิ้ง ลูกสาวของลูกสาว ลูกชายของน้องสาว และลูกสาวของพี่ชายร่วมพ่อ
...................................................................................2
ลูกสาวของลูกสาวคือ.....ลูกสาว..................1/2..........1
ลูกชายของน้องสาวคือ...น้องสาว.......อาซอบะห์........1
ลูกสาวของพี่ชายร่วมพอคือ.พี่ชายร่วมพ่อ.....م............-....................โดนกันโดยน้องสาวตัวอย่าง ผู้ตายทิ้งลูกสาวของพี่สาว ลูกสาวของน้องสาวร่วมพ่อ ลูกชายของพี่สาวร่วมแม่
และลูกสาวของอาชาย
................................................................................................................6
ลูกสาวของพี่สาวคือ........................พี่สาว....................1/2........................3
ลูกสาวของน้องสาวร่วมพ่อคือ....น้องสาวร่วมพ่อ.........1/6......................1
ลูกชายของพี่สาวร่วมแม่คือ.......พี่สาวร่วมแม่.............1/6......................1
ลูกสาวของอาคือ................................อา.................อาซอบะห์.................1ตัวอย่าง ผู้ตายทิ้งอาหญิง( พี่น้องสาวของพ่อ ) และป้าน้า ( พี่น้องสาวของแม่ )
....................................................................3
อาหญิงคือ...............พ่อ........อาซอบะห์........2
ป้าน้าคือ..................แม่............1/3..............1


ตัวอย่าง
.....................................6/5
1/2ป้า...........................3
1/6ป้าร่วมบิดา..............1
1/6ป้าร่วมมารดา..........1


ตัวอย่าง
..............................................................6/4
1/2ลูกสาวของลูกสาว...........................3
1/6ลูกสาวของลูกสาวของลูกชาย..........1


ตัวอย่าง
..............................................................1
ลูกชายของลูกสาวของลูกสาว................-
ลูกสาวของลูกสาวของลูกชาย................1


ตัวอย่าง
..................................................4
1/4ภรรยา.................................1
ลูกชายของลูกสาว3คน..............3


ข้อควรระวัง
1. ไม่มีความแตกต่างระหว่างชายหญิงของการแบ่งมรดกเครือญาติ แม้จะในระดับเดียวกัน
เช่น ผู้ตายทิ้งลูกชายของลูกสาวสามคน และลูกสาวของลูกสาว
.............................................................................4
ลูกชายของลูกสาว3คนคือ...ลูกสาว3คน...............3
ลูกสาวของลูกสาวคือ...........ลูกสาว......................1

2. ลุงและป้าไม่มีสิทธิ์รับมรดกพร้อมกับตา เพราะพ่อกันสิทธิ์พี่น้อง

3. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครือญาติทั้งสองสถานะ จะได้รับสิทธิ์ทั้งสองสถานะ
เช่น ผู้ตายทิ้งลูกสาวของพี่ชายร่วมแม่ (และเขาคือลูกชายของอา) ลูกสาวของลูกชายของอา

........................................................................................................6x2..............12
ลูกสาวของพี่ชายร่วมแม่คือ............พี่ชายร่วมแม่........1/6...............1..................2..........7
........................................................ลูกชายของอา.......อาซอบะห์.....5..................5
ลูกสาวของลูกชายของอาคือ............ลูกชายของอา................................................52. แบ่งตามความใกล้ชิด ( อะห์ลุลกอรอบะห์ )
การแบ่งด้วยวิธีนี้เป็นการแบ่งแบบมัซฮับฮานาฟียะห์และผู้ที่ทำตามพวกเขา นั่นคือการแบ่งมรดกเครือญาติเหมือนการแบ่งมรดกแบบอาซอบะห์ ให้ผู้ที่ใกล้กว่าเท่านั้น

ตัวอย่าง ผู้ตายทิ้งลูกสาวของลูกสาว ลูกสาวของพี่ชาย และลูกสาวของน้า
ลูกสาวของลูกสาว รับมรดกทั้งหมด ทางลูกใกล้ที่สุด
ลูกสาวของพี่ชาย ไม่ได้รับ ทางพี่น้อง
ลูกสาวของน้า ไม่ได้รับ ทางน้าอา


สรุป ทรรศนะที่ถูกต้อง คือ แบ่งตามลำดับชั้น (อะห์ลุตตันซีล) ตามทรรศนะของผู้รู้ส่วนใหญ่ วัลลอฮูอะลัม


ทบทวนท้ายบท
หลังจากจัดการเรื่องสิทธิ์ต่างๆของผู้ตายแล้ว ไม่ว่าจะเป็นค่าทำศพ ชำระหนี้สิน และวาซียัต(พินัยกรรม)
เราจะแบ่งมรดกให้กับบุคคลเหล่านี้ตามลับดับดังนี้
1. ชาวฟัรฎู
2. ชาวอาซอบะห์
3. อัรร๊อดให้ชาวฟัรฎู นอกจากสามีหรือภรรยา
4. ซาวิลอัรฮาม (เครือญาติ)
5. อัรร๊อดให้สามีหรือภรรยา


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
sobir
มือเก่า
มือเก่า


เข้าร่วมเมื่อ: 05/04/2012
ตอบ: 56


ตอบตอบ: Wed Jun 13, 2012 1:02 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อ้างอิง

1.อัตตะห์กีกอต อัลมัรฎียะห์ หน้า 207 และอัลคุลาเซาะฟีอิลมิลฟะรออิฎ หน้า 233
2.กฏหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก หน้า 137
3.อัตตะห์กีกอต หน้า 219
4.สุนันอิบนิมาญะห์ กิตาบุลฟะรออิฎ หะดีษที่ 2751
5.กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก หน้า 136
6.อัตตะห์กีกอต หน้า 229
7.กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก หน้า 136
8.อัตตะห์กีกอต หน้า 239
9.อัตตะห์กีกอต หน้า 181
10.อัลคุลาเสาะห์ ฟีอิลมิลฟะรออิฎ หน้า 240
11.รายงานโดย อบูดาวูด หะดีษที่ 2899 และอิบนุมาญะห์ หะดีษที่ 2737 บทซะวิลอัรฮาม และเชคอัลบานีย์บอกว่า ซอฮีฮ ในหนังสืออัลอิรวาอ
12.เอกสารจาก ดร.อับดุลกอดิร ญะฟัร
**********************************
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
sobir
มือเก่า
มือเก่า


เข้าร่วมเมื่อ: 05/04/2012
ตอบ: 56


ตอบตอบ: Wed Jun 27, 2012 9:24 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข้อมูลทั้งหมด...อีกช่องทางหนึ่งครับ ^^

http://alfaraid.myreadyweb.com
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
sobir
มือเก่า
มือเก่า


เข้าร่วมเมื่อ: 05/04/2012
ตอบ: 56


ตอบตอบ: Mon Jul 02, 2012 9:16 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ปัญหาปู่และพี่น้อง

ปู่ หมายถึง พ่อของพ่อผู้ตาย และลำดับขั้นขึ้นไปที่มีสิทธิ์รับมรดก คือ ไม่มีผู้หญิงมาคั่น
พี่น้อง หมายถึง พี่น้องชายหญิงร่วมบิดามารดา และหรือร่วมบิดาของผู้ตาย
ส่วนร่วมมารดานั้น ปู่กันสิทธิ์พวกเขา ( )

- เนื้อหาที่เรากล่าวมานั้น เราบอกว่า ปู่จะกันสิทธิ์พี่น้องทั้งหมด เป็นทรรศนะของท่านอบูบักร เหล่าซอฮาบะห์ และท่านอิมามอบูฮะนีฟะห์ และเป็นทรรศนะที่เราเลือกที่บอกว่า ปู่เหมือนพ่อ จะกันสิทธิ์พี่น้องทั้งหมด
- ส่วนทรรศนะของท่านซัยด์ บินซาบิต อิบนุมัสอูด อิมามมาลิก ชาฟีอี และอะห์มัดนั้น ให้แบ่งกันระหว่างปู่และพี่น้อง

ซึ่งจะอธิบายดังนี้ ( )
1. หากปัญหานั้นไม่มีชาวฟัรฎู ให้เลือกว่าแบบไหนปู่ได้มากกว่ากันระหว่าง
- แบ่งเท่าๆกัน ( มูกอซามะห์ )
- หนึ่งส่วนสาม

2.หากปัญหานั้นมีชาวฟัรฎู ให้เลือกว่าแบบไหนปู่ได้มากกว่ากันระหว่าง
- แบ่งเท่าๆกัน
- หนึ่งส่วนสามของที่เหลือ( ซุลุซุลบากีย์ )
- หนึ่งส่วนหก
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
sobir
มือเก่า
มือเก่า


เข้าร่วมเมื่อ: 05/04/2012
ตอบ: 56


ตอบตอบ: Mon Jul 02, 2012 9:28 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตัวอย่างปัญหาที่ไม่มีชาวฟัรฎู

1. ผู้ตายทิ้งปู่ และพี่ชาย
.............2
ปู่…...…..1
พี่ชาย….1

…………......3
1/3 ปู่…….1
عพี่ชาย.….2
ดังนั้น ในกรณีนี้ ปู่จะได้มุกอซามะห์ เพราะจะได้หนึ่งส่วนสอง ซึ่งมากกว่าหนึ่งส่วนสาม


ผู้ตายทิ้งปู่ และน้องสาว
...................3
ปู่….......………2
น้องสาว…....1

……..............3
1/3 ปู่………..1
عน้องสาว…..2
ดังนั้น ปู่จะได้มุกอซามะห์ เพราะจะได้สองส่วนสาม มากกว่าหนึ่งส่วนสาม


ผู้ตายทิ้งปู่ พี่ชาย และน้องสาว
...................5
ปู่…….......……2
พี่ชาย…….....2
น้องสาว…....1

.......................3x3=9
1/3ปู่……....……1…....3
عพี่ชาย…….…..2…..…4
น้องสาว…......…………2
ดังนั้น ปู่จะได้มุกอซามะห์ เพราะสองในห้ามากกว่าหนึ่งในสาม


ผู้ตายทิ้งปู่ และพี่สาวสองคน
..................................4
ปู่……...........………………2
พี่สาวสองคน….....….…2

...................................3
1/3ปู่………………….........1
عพี่สาวสองคน……........2
ดังนั้นปู่จะได้มุกอซามะห์ เพราะได้สองในสี่ซึ่งมากว่าหนึ่งในสาม


ผู้ตายทิ้งปู่ และน้องสาวสามคน
..............................5
ปู่…………..........………2
พี่สาวสามคน…...….3

..............................3x3=9
1/3ปู่……….......……..1….....3
عพี่สาวสามคน….….2….....6
ดังนั้น ปู่จะได้มุกอซามะห์ เพราะได้สองในห้า ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสาม


ผู้ตายทิ้งปู่ พี่ชายสองคน พี่สาว
…………………........……7
ปู่……………………........2
พี่ชายสองคน………..4
พี่สาว……………….......1

……….......………………3x5=15
1/3ปู่…….....………….1....…..5
عพี่ชายสองคน……..2…......8
พี่สาว……………..........………..2
ดังนั้น ปู่จะได้หนึ่งส่วนสาม เพราะจะได้มากกว่าสองในเจ็ด


ผู้ตายทิ้งปู่ และน้องชายสองคน
………….........………….3
ปู่……………….........….1
น้องชายสองคน…...2

……………….........……..….3
1/3ปู่………………........….1
น้องชายสองคน….......2
ทั้งสองแบบนี้ ได้เท่ากัน


ผู้ตายทิ้งปู่ น้องชาย และพี่สาวสองคน
……………………......…6
ปู่……………………......2
น้องชาย……………..2
พี่สาวสองคน……….2

…………......……………3x2=6
1/3ปู่………...…………1….....2
عน้องชาย……….…..2….....2
พี่สาวสองคน……………......2
ทั้งสองแบบ ได้เท่ากัน
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
sobir
มือเก่า
มือเก่า


เข้าร่วมเมื่อ: 05/04/2012
ตอบ: 56


ตอบตอบ: Mon Jul 02, 2012 11:36 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตัวอย่างปัญหาที่มีชาวฟัรฎู

ผู้ตายทิ้งปู่ พี่ชาย และสามี
……………........2x2=4
عปู่………….....1….....1
พี่ชาย………….......….1
1/2สามี……..1….....2

………………….......6
1/3 ب ปู่………...1
عพี่ชาย…………...2
1/2สามี…….…….3

…………….......6
1/6ปู่………....1
عพี่ชาย……...2
1/2สามี……..3
ดังนั้น ปู่จะได้มุกอซามะห์ เพราะได้มากที่สุดจากสามแบบ


ผู้ตายทิ้งปู่ พี่ชายห้าคน และแม่
……......…………..6x6=36
عปู่……...…………5…...…5
พี่ชายห้าคน…………...25
1/6แม่..…………1……...6

………………......…..6x3=18
1/3ب ปู่……….……5…...…5
عพี่ชายห้าคน….………..10
1/6แม่………………1…...…3

…………………........6x5=30
1/6ปู่…………….....1…....…5
عพี่ชายห้าคน……4…..…20
1/6แม่……….…….1…….....5
ดังนั้น ปู่จะได้หนึ่งส่วนสามของที่เหลือ เพราะจะได้มากที่สุด


ผู้ตายทิ้งปู่ พี่ชายสองคน สามี แม่
……………….....…..6x3=18
عปู่……………….....2…...….2
พี่ชายสองคน…………...…4
1/2สามี…………..3……....9
1/6แม่…………….1……....3

……………….......…..6x3=18
1/3ب ปู่………....…2…....….2
عพี่ชายสองคน………….....4
1/2สามี…………....3……....9
1/6แม่…………...…1……....3

………………….........6x2=12
1/6ปู่……………......1…..….2
عพี่ชายสองคน….1…...…2
1/2สามี…………....3……...6
1/6แม่…………...…1……...2
ดังนั้น ปู่จะได้หนึ่งส่วนหก เพราะจะได้มากที่สุด


ผู้ตายทิ้งปู่ พี่ชาย สามี และย่า
…………....….…6
عปู่……………...1
พี่ชาย………....1
1/2 สามี……..3
1/6 ย่า………...1

………………......6X3=18
1/3ب ปู่……...2...……..2
عพี่ชาย………....….…….4
1/2 สามี……..3…...….9
1/6 ย่า………..1…....….3

…………......……6
1/6ปู่……..…….1
عพี่ชาย….…….1
1/2 สามี………3
1/6 ย่า…………1
ดังนั้น ปู่จะได้มุกอซามะห์หรือหนึ่งส่วนหก เพราะได้มากที่สุด


ผู้ตายทิ้งปู่ น้องชายสองคน และแม่
…………….......……………6x3=18
ع ปู่……………..…………..5…....…5
น้องชายสองคน……………....10
1/6 แม่…………………..1….......3

……………………........……6x3=18
1/3ب ปู่………...…………5….....…5
عน้องชายสองคน………….…..10
1/6 แม่…………………..1..…......3

……………………........……..6
1/6 ปู่………………….....…1
عน้องชายสองคน………4
1/6 แม่………………….....1
ดังนั้น ปู่จะได้มุกอซามะห์หรือหนึ่งส่วนสามของที่เหลือ เพราะได้มากที่สุด


ผู้ตายทิ้งปู่ น้องชายสองคน และสามี
……………….........……..2x3=6
ع ปู่………………....……1…......1
น้องชายสองคน………….....2
1/2 สามี…………..…..1….....3

………………….............………6
1/3ب ปู่………………..........1
ع น้องชายสองคน………..2
1/2 สามี……………….........3

………………….........………6
1/6 ปู่……………….....…..1
عน้องชายสองคน……..2
1/2 สามี……………….....3
ดั้งนั้น ปู่จะได้อย่างใดก็ได้ในสามแบบ เพราะเท่ากันหมด วัลลอฮูอะลัม
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    อนุรักษ์มรดกอิสลาม หน้ากระดานข่าวหลัก -> เรื่องทั่วไป ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปที่หน้า ก่อนนี้  1, 2, 3, 4
หน้า 4 จากทั้งหมด 4

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


Powered by phpBB ฉ 2001, 2002 phpBB Groupที่ตั้งมูลนิธิ


สำนักงาน มูลนิธิ อนุรักษ์มรดกอิสลาม
เลขที่ 27/5 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
ติดต่อ : 02-956-9860, 02-956-9958
E-mail : moradokislam@hotmail.com
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการนำไปเผยแพร่ในหนทางที่ถูกต้อง และควรระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.20 วินาที
IPBNukeRed theme by HOLBROOKau and
PHP-Nuke Thailand ©2004
เธ‚เธญเน€เธ„เธฃเธ”เธดเธ•เธŸเธฃเธตเธซเธ™เนˆเธญเธขเธ„เธฃเธฑเธšเธชเธกเธฑเธ„เธฃเธ›เธธเนŠเธšเธฃเธฑเธšเธ›เธฑเนŠเธšเน„เธกเนˆเธ•เน‰เธญเธ‡เธเธฒเธ เธชเธฅเน‡เธญเธ•เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ เน€เธ„เธฃเธ”เธดเธ•เน‚เธšเธ™เธฑเธชเน„เธ”เน‰เน€เธ‡เธดเธ™เธˆเธฃเธดเธ‡ slot938 เธชเธฅเน‡เธญเธ• เธชเธฅเน‡เธญเธ•เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ thaicasinobin เนเธˆเธเน€เธ„เธฃเธ”เธดเธ•เธŸเธฃเธต เธชเธฅเน‡เธญเธ• เธšเธฒเธ„เธฒเธฃเนˆเธฒ เธ„เธฒเธชเธดเน‚เธ™เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ JQK41 เธชเธฅเน‡เธญเธ• เน€เธ„เธฃเธ”เธดเธ•เธŸเธฃเธต เน„เธ—เธขเธ„เธฒเธชเธดเน‚เธ™เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ thaibet55 kubet เน„เธ—เธขเธ„เธฒเธชเธดเน‚เธ™เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ เนเธ—เธ‡เธšเธญเธฅ เธ‹เธญเธ„เน€เธเธญเธฃเนŒเธฅเธตเธ เธ„เธฐเนเธ™เธ™เธŸเธธเธ•เธšเธญเธฅ เน€เธงเน‡เธšเธžเธ™เธฑเธ™เธญเธฑเธ™เธ”เธฑเธš1 HUC99 เน€เธงเน‡เธšเธ•เธฃเธ‡ เน„เธกเนˆเธœเนˆเธฒเธ™เน€เธญเน€เธขเนˆเธ™เธ•เนŒ