ข้าวตังไก่หยองตรา..ฮาซัน..

ยินดีต้อนรับสู่ Moradokislam.org!
Homeหน้าแรก     Forumsกระดานข่าว     Your Accountสำหรับสมาชิก     Downloadsดาวน์โหลด     Submit Newsเผยแพร่ข่าวสาร     Topicsหัวข้อเรื่อง     Select Thai LangaugeThai Langauge   
อนุรักษ์มรดกอิสลาม :: ดูกระทู้ - คิดยังไงกับคนที่เปลี่ยนศาสนาคะ
อนุรักษ์มรดกอิสลาม หน้ากระดานข่าวหลัก อนุรักษ์มรดกอิสลาม  
  เพื่อการอนุรักษ์มรดกอิสลาม      คำถามถามบ่อยของกระดานข่าว      ค้นหา      รายนามสมาชิก  
  · เข้าระบบ ข้อมูลส่วนตัว · เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ · กลุ่มผู้ใช้งาน  
คิดยังไงกับคนที่เปลี่ยนศาสนาคะ
ไปที่หน้า 1, 2  ถัดไป
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    อนุรักษ์มรดกอิสลาม หน้ากระดานข่าวหลัก -> ปัญหาศาสนา
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
ญานี
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 04/04/2008
ตอบ: 3


ตอบตอบ: Fri Apr 04, 2008 11:40 am    ชื่อกระทู้: คิดยังไงกับคนที่เปลี่ยนศาสนาคะ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คิดยังไงกับคนที่เปลี่ยนศาสนาคะ โดยเฉพาะจากศาสนาอิสลามไปเป็นศาสนาอื่น
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับสังคมและตัวของเขาเอง เช่น


นางสาวดาราวรรณ เด่นอุดม
ครูภูมิปัญญาไทย ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ครูดาราวรรณ เด่นอุดม จากจังหวัดนครราชสีมา เป็นแกนนำในการฝึกสมาธิและฝึกการอยู่อย่างมีสติ ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ค้นพบความสำคัญของจิตว่าทำให้พัน ทุกข์ จึงได้ศึกษา ค้นคว้า เพิ่มเติมของหลักการฝึกจิตนำผลของการฝึกจิตมาถ่ายทอด โดยเขียนเป็นตำราและจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้แก่ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน และข้าราชการทั่วไป ได้ปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ ส่งผลให้คนในสังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข


การศึกษา ชีวิตและการทำงาน

ครูดาราวรรณ ถือกำเนิดในครอบครัวที่นับถือศาสนาอิสลาม ประพฤติ ปฏิบัติตามหลักของศาสนาอย่างเคร่งครัด เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีบิดามารดาเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องควา มซื่อสัตย์ และความขยันหมั่นเพียรมีคุณปู่เป็นผู้นำศาสนาอิสลาม (อิหม่าม) อุปนิสัยส่วนตัวชอบความสงบ ชอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะการสวดมนต์ภาวนาทางบ้านได้ส่งให้เรียนในโรงเรียนศาสนาใ นระดับชั้นประถมศึกษาและเรียนพิเศษด้านศาสนาตอนเย็นหลังเลิกเรี ยน จึงมีความรู้ศาสนาอิสลามแตกฉานได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรีย นเข้าแข่งขันตอบปัญหาและปาฐกถาธรรมทางศาสนาได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศหลายรางวัล

แม้จะมีความรู้และศรัทธาในศาสนาอิสลาม แต่ก็เก็บความสงสัยในคำสอนหลายเรื่องที่หาเหตุผลไม่ได้และไม่สา มารถถามผู้รู้ได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามของศาสนา ต่อมาได้อ่านหนังสือ เกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิภาวนาแบบเซ็นอยู่ 2 เล่ม คือเรื่องกุญแจเซ็น และปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอของท่านติช นัท ฮันท์ พระภิกษุชาวเวียตนาม แล้วเกิดความประทับใจว่า การปฏิบัติสมาธิและการอยู่อย่างมีสติสามารถทำให้พันทุกข์ เมื่อศึกษาและปฏิบัติแล้วพบว่าถูกกับอุปนิสัย จึงมีความเลื่อมใสศรัทธาที่พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เป็นวิทยาศาสต ร์ มีเหตุผลและเน้นสอนให้เราพึ่งตนเองและเชื่อหลักธรรม

ครูดาราวรรณ ได้เริ่มการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างจริงจั งเมื่อ ปี พ.ศ. 2523 โดยเริ่มจากการปฏิบัติจิตภาวนา ได้ฝึกฝนกับอุบาสิกาสะอาด เกษมสันต์ ที่วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพฯ จากนั้นเมื่อย้ายมารับตำแหน่งศึกษาสิเทศก์ กรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 11 ที่จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าอบรมกรรมฐานกับคุณแม่สิริ กรินไชย 2 ครั้ง ๆ ละ 7 วัน

ใน ปี พ.ศ. 2523 – 2526 ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ โดยไปรายงานผลการปฏิบัติ และซักถามปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ แนวทางที่หลวงปู่อบรมให้เน้นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการตามดูจิต ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกจริตมากที่สุด ปี พ.ศ. 2526 ก่อนหลวงปู่มรณภาพประมาณ 2 เดือน ท่านสั่งให้ไปสอนผู้อื่นเพราะจิตชำนาญแล้ว นอกจากการสอนอบรมแล้วยังได้แปลธรรมะของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล เรื่อง “จิตคือพุทธะ” เป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่ให้นักปฏิบัติต่างชาติโดยได้พิมพ์แจกทันง านพระราชทานเพลิงศพของปู่ดูลย์ อตุโล ในปี พ.ศ. 2527

ช่วงปี พ.ศ. 2523 – 2542 ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างใกล้ชิดกับพระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งท่านได้ให้คำสอนทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติอย่างละเอียดมาก ได้รับการไว้วางใจให้จัดทำหนังสือธรรมะเผยแพร่มาตลอด ปีละ 1 – 2 ครั้ง ๆ ละ 10,000 – 50,000 เล่ม ได้แก่ ธรรมวิสัชนาหลวงพ่อสอนธรรม ฐานิยปูชา มอบธรรม นำพร เป็นต้น

การศึกษาจิต : องค์ความรู้แห่งการดับทุกข์

สิ่งที่ครูดาราวรรณ ได้ค้นพบความจริงแห่งการดังทุกข์ คือ “จิต” ซึ่งเป็นพลังแฝงอยู่ในกาย มีหน้าที่สั่งกาย และบันทึกผลงาน การทำ พูด คิด ไว้เป็นประจุกรรม (พลังกุศลกรรม และอกุศลกรรม) ซึ่งเป็นข้อมูลหรือหน่วยความจำที่มีปริมาณมหาศาล จิตเป็นอมธาตุ เป็นธาตุที่ไม่ตาย เมื่อกายตาย จิตจะทิ้งกายไปหาที่อยู่ใหม่ (ภพภูมิ) ตามพลังขับเคลื่อนของจิตว่าจะไปทางฝ่ายกุศลหรืออกุศล จะทำให้จิตมีสิ่งรู้ ทำสติให้มีสิ่งระลึกต้องฝึกจิตหรือการทำสมาธิภาวนา ครูดาราวรรณได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลวงพ่อพุทธ ฐานิโย ซึ่งแยกสมาธิเป็น 2 แบบ คือ
1. สมาธิในวิธีการ หมายถึง การปฏิบัติสมาธิที่มีรูปแบบ เช่น การนั่งกำหนดลมหายใจบริกรรมภาวนา การเดินจงกรม เป็นต้น ซึ่งเป็นการปฏิบัติอยู่วงจำกัด เช่น ในวัดหรือสถานที่สงบเงียบ เมื่อมีเวลาเป็นส่วนตัว
2. สมาธิในชีวิตประจำวัน หรือ สมาธิสาธารณะ เป็นการปฏิบัติสมาธิในชีวิตประจำวันด้วยการกำหนดสติอยู่กับปัจจ ุบัน ไม่ว่าจะเป็นการยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ทำ พูด คิด ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ทำได้ทุกสถานการณ์ ทุกกาลเวลา และทุกสถานที่ เมื่อฝึกจิตได้แล้ว จิตจะมีพลังสติสัปชัญญะมากจะก่อให้เกิดปัญหาในระดับต่าง ๆ กล่าวคือ
- ปัญญาระดับสูง การรู้เท่าทันกิเลส ตัณหา อุปาทาน จนสามารถตัด อาสวกิเลสได้
- ปัญญาระดับกลางการรู้เท่าทันจิต มีภูมิต้านทานต่อสิ่งยั่วยุ สิ่งกระทบต่าง ๆ เมื่อมีสิ่งยั่วยุ (จากภายในหรือภายนอกก็ตาม) ให้ทำ
- ปัญญาระดับต้น เป็นความชาญฉลาดทางสติปัญญาที่ใช้ในการเรียนการงานต่าง ๆ ทำให้ประสบผลสำเร็จสูง มีความผิดพลาดน้อย

การถ่ายทอดองค์ความรู้

การกำหนดหลักสูตรเนื้อหา ระยะเวลา และวิธีการอบรม นั้นหลากหลาย ขึ้นอยู่กับ วัย วุฒิภาวะ หน้าที่การงานของผู้รับการอบรม ได้แก่
- หลักสูตรสำหรับประถมศึกษา 3 วัน
- หลักสูตรสำหรับระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา 5 วัน
- หลักสูตรสำหรับครู และข้าราชการทั่วไป 5 – 7 วัน
วิธีการอบรม : ให้ความรู้ด้านทฤษฎี และฝึกฝนภาคปฏิบัติ
1. ภาคทฤษฎี มี 2 ระยะ คือ
- สร้างแรงจูงใจ : บรรยายให้เห็นประโยชน์และความสัมพันธ์ของการฝึกจิตกับชีวิตประจ ำวันเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความกระตือรือร้นและมีแรงจูงใจในการป ฏิบัติ
- ให้ธรรมะ : เมื่อผู้รับการอบรมตั้งใจปฏิบัติ จะรับธรรมะได้ง่ายมากขึ้นธรรมะที่ให้ในขั้นนี้ได้แก่ วัยรุ่นคุณธรรม ครูดี(ตำรวจดี) ต้องมีคุณธรรม กฎแห่งกรรม ตายแล้วไปไหน พิษภัยของยาเสพติด พระคุณอันยิ่งใหญ่
2. ภาคปฏิบัติ : ฝึกสติ – สมาธิ ในการงานต่าง ๆ ได้แก่
- การเดินจงกรม - การนั่งสมาธิ
- การฟังบรรยาย - การอ่านหนังสือ
- การสวดมนต์ - การบริหารกายประกอบสติ
ฯลฯ
การถ่ายโอนประสบการณ์
เมื่อผู้เข้ารับการอบรมเกิดปัญหาสัมมาทิฏฐิ มีสำนึกผิดชอบชั่วดี ให้ตั้งปณิธานที่จะละเลิกสิ่งผิด และเพิ่มพูนความดี ด้วยการทำกิจกรรม “สัญญาใจ” (สำหรับนักเรียนและนักศึกษา) “อุดมการณ์ตำรวจไทย” (สำหรับข้าราชการตำรวจ) เพื่อมอบให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้บังคับบัญชา โดยผู้อบรมมีเอกสารแนะนำผู้เกี่ยวข้องข้างต้น ให้ติดตามพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมตาม “สัญญาใจ” หรือ “อุดมการณ์” ที่ให้ไว้ โดยการให้กำลังใจ ให้โอกาส จนผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติตนนามปณิธานที่ตั้งไว้ได้สำเร็จ
ผู้รับการถ่ายทอด
1. คณะวิทยากรอบรมพัฒนาจิต ซึ่งเป็นครูสังกัดกรมสามัญศึกษา สำนักงานการประถมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการอำเภอและสังกัดอื่น ๆ
2. ผู้เข้าอบรมพัฒนาจิต ได้แก่ ข้าราชการครูสังกัดกรมสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมอาชีวศึกษา ทั้งครูผู้ปฏิบัติการสอน ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ศึกษาธิการอำเภอเจ้าหน้าที่ทั่วไป ฯลฯ
3. ผู้ฟังบรรยาย ได้แก่ พระภิกษุ สามเณร ข้าราชการครู ทหาร ตำรวจ นักเรียนนายร้อย 4 เหล่าทัพ สาธารณสุข นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

การที่ ครูดาราวรรณ เด่นอุดม เป็นบุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี เป็นผู้สร้างสรรค์และสืบสานภูมิปัญญาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามนัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542

ครูดาราวรรณ เด่นอุดม อายุ 57 เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ ร.ต.มุขและนางเกยูร เด่นอุดม สถานภาพโสด ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ 256 ถนนมิตรภาพ ซอย 15 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์หมายเลข 0-4421-189, 01-6000773

การศึกษา
- ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนปวิธศึกษา กรุงเทพฯ
- ประถมศึกษาปีที่ 4 – 7 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา กรุงเทพฯ
- มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ
- ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2512 - 2515)
- ปริญญาโท อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (251 - 2521)
- ปริญญาเอก Ph.D ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย Grenoble ประเทศฝรั่งเศส (252 - 2529)

เกียรติคุณที่ได้รับ
- พ.ศ. 2540 ได้รับรางวัล “เสมาธรรมจักร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสาขาส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรม จากกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ศ. 2545 ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 2 ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อ/สถานที่ติดต่อผู้ประสานงาน
นางสาวดาราวรรณ เด่นอุดม
256 ถนนมิตรภาพ ซอย 15 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. (044) 211-899, (01) 600-0773

แหล่งที่มาของข้อมูล ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
addullslam
มือเก๋า
มือเก๋า


เข้าร่วมเมื่อ: 19/05/2004
ตอบ: 672


ตอบตอบ: Fri Apr 04, 2008 9:48 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คิดอย่างไรกับคนที่เปลี่ยนศาสนาจากศาสนาอื่นเป็นอิสลาม
ซึ่งเป็นสิ่งดีสำหรับการพิสูจญ์สมรรถภาพในการที่ได้ชื่อว่า เป็นมนุษย์
เช่น อับดุลสะลาม Evil or Very Mad Twisted Evil
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์ เข้าชมเว็บไซต์
hamzah
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 05/05/2004
ตอบ: 34


ตอบตอบ: Sat Apr 05, 2008 5:48 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ผมเชื่อว่าที่ เค้าออกจากศาสนาอิสลาม เพราะเค้าไม่รู้อิสลามอย่างแตกฉาน (เหมือนกับที่อ้าง)
เพราะถ้ารู้แล้วว่าอิสลามเป้นยังงัย ไม่มีทางที่เค้าจะเปลี่ยนศาสนาแน่นอน(เป็นความบกพร่องจากตัวเองมากกว่าที่ไม่สามารถหาคำตอบได้จึงเป็นที่มาของข้ออ้าง ว่า อิสลามไม่มีคำตอบ...)

เอาง่ายๆ เชื่อมั๊ยถ้าผมถามเค้า สักสามคำถาม เค้าตอบไม่ได้หรอก...แม้จะถามในคำถามที่บอกว่าเขามีความรู้แตกฉานเถอะ...เพราะ อ้างว่ารู้ทั้งๆ ที่ไม่รู้...

ขออัลลอฮทรงให้การตอบแทนที่เหมาะสมกับเขา...

คุณญานี มีคำถามอะไรเกี่ยวกับอิสลามมั๊ยล่ะครับ เพื่อบางทีคำตอบอาจจะเคลียร์อคติของคุณก็ได้นะ.....
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
คนที่เดินผ่าน
มือเก๋า
มือเก๋า


เข้าร่วมเมื่อ: 13/02/2006
ตอบ: 104
ที่อยู่: jaseen_muslim@hotmail.com

ตอบตอบ: Sat Apr 05, 2008 10:21 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คิดยังไงกับคนที่เปลี่ยนศาสนาคะ โดยเฉพาะจากศาสนาอิสลามไปเป็นศาสนาอื่น
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับสังคมและตัวของเขาเอง
......................................................................................
...ตอบ คุณ ญานี ก็ไม่รู้สึกอะไร(ถ้าเป็นจริง) เพราะเป็นเรื่องของคนๆนึง จะเอามาเป็นมาตราฐานว่า ศาสนาอิสลามไม่ดีไม่ได้...
...คนพุทธที่เปลี่ยนไปรับศาสนาอื่นก็มีเยอะแยะหรือเปลี่ยนศาสนาโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนก็มีมากมาย จะให้บอกว่าศาสนาพุทธนั้นไม่ดีได้ไหม ก็ไม่ได้ครับ...
...อิสลาม "ไม่มีการบังคับในการนับถือศาสนา"และใม่ก้าวก่ายศาสนาอื่น "ศาสนาท่านก็ปฏิบัติของท่าน และศาสนาเราก็ปฏิบัติของเรา"...
...แต่เขาจะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเอง และถูกสอบสวนในวันกิยามะห์...
...จริงๆแล้ว ถ้าคุณ ญานี มีข้อข้องใจตรงไหนเกี่ยวกับ อิสลาม ตั้งกระทู้ถามได้เลยนะครับ อย่าเก็บไว้เหมือนกับที่ ครูดาราวรรณ เด่นอุดม อายุ 57 สถานภาพโสด เป็น คือ "แต่ก็เก็บความสงสัยในคำสอนหลายเรื่องที่หาเหตุผลไม่ได้และไม่สามารถถามผู้รู้ได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามของศาสนา "...
...อิสลามไม่ได้ห้ามถามอย่างที่ ครูดาราวรรณ เด่นอุดม อายุ 57 สถานภาพโสด เข้าใจนะครับ เป็นความเข้าใจที่ผิด ตรงกันข้ามเลย ถ้าไม่ถามแล้วจะรู้ได้ไง จริงไม๊จริง...

ปล. " อย่าเชื่อสื่อ เพราะสื่อสมัยนี้ทำให้คนโง่ลงทุกวัน วันๆนึงมีแต่ข่าว เด็กวัยรุ่นผู้ชายตัดไข่ ,สส.กระโดดถีบ ,โบ ฟลุ๊ก แป้ง ,นายกท้องเสีย ,ทนายโดนตีหัวรู้ตัวคนทำ แต่ไม่บอก ,ฟลุ๊คไอน้ำ มีเมีย เป็นต้น "
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
คนที่เดินผ่าน
มือเก๋า
มือเก๋า


เข้าร่วมเมื่อ: 13/02/2006
ตอบ: 104
ที่อยู่: jaseen_muslim@hotmail.com

ตอบตอบ: Sat Apr 05, 2008 10:35 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

...ครูดาราวรรณ เด่นอุดม อายุ 57 สถานภาพโสด " ทางบ้านได้ส่งให้เรียนในโรงเรียนศาสนาใ นระดับชั้นประถมศึกษาและเรียนพิเศษด้านศาสนาตอนเย็นหลังเลิกเรี ยน จึงมีความรู้ศาสนาอิสลามแตกฉาน" ...
...มีความรู้ศาสนาอิสลามแตกฉาน แล้วทำไม " แต่ก็เก็บความสงสัยในคำสอนหลายเรื่องที่หาเหตุผลไม่ได้และไม่สามารถถามผู้รู้ได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามของศาสนา "...
...ตกลงคำว่า "แตกฉาน " หมายความว่าอย่างไร???...
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Nazi
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 27/03/2008
ตอบ: 6


ตอบตอบ: Sat Apr 05, 2008 4:49 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เห็นด้วยกับ คุณ คนที่เดินผ่านครับ..
ถ้าอย่างนี้เขาไม่เรียกว่า " แตกฉาน" แล้วละครับ..และกับคำพูดที่ว่า
" แต่ก็เก็บความสงสัยในคำสอนหลายเรื่อง ที่หาเหตุผลไม่ได้ และไม่สามารถถามผู้รู้ได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามทางศาสนา "
..คำพูดข้างบน เป็นเพียงข้ออ้าง ของคนไม่เข้าใจอิสลามอย่างแท้จริง เป็นเพียงคำพูด เพื่อให้คนอื่นฟังดูดีเท่านั้น..
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
seatar_9
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 22/02/2006
ตอบ: 12


ตอบตอบ: Tue Apr 08, 2008 11:34 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เชิญครูดาราวรรณและคุณญานีมาที่มัสยิด ต้นสน ทุกวันเสาร์ 10.00 น พบ อ. บรรจง บินกาซัน เพื่อคุยแลกเปลี่ยนกัน ถ้าเป็นเหมือนที่คุณทั้งสองเข้าใจ อ.บรรจงและคนมุสลิมทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นพุทธทันทีแต่ถ้าไม่ใช่คุณทั้งสองจะเปลี่ยนไปนับถืออิสลามไหมครับ เชิญถ้าคุณทั้งสองสัตย์จริงครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
dolmabahce
มือเก่า
มือเก่า


เข้าร่วมเมื่อ: 11/03/2008
ตอบ: 90


ตอบตอบ: Tue Apr 08, 2008 10:24 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Exclamation
ทุกท่านครับผมว่า ถ้าครูคนนี้ คิดว่าอิสลามไม่มีเหตุผล ศาสนาพุทธคงลงคลองไปแล้ว ประการแรกการที่เขาคิดว่าอิสลามไม่มีเหตุผล ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการที่ได้รับศึกษาอิสลามแบบปอเนาะโบราณ ซึ่งผมเองก็ได้เรียนระบบดังกล่าวแทบจะไม่ได้เห็นอะไรเลยถึงความยิ่งใหญ่ของอิสลาม แต่พอลองมาเรียนศาสนาตามกรุงเทพรู้สึกดีขคฃึ้นเยอะ ช่างเขาเถอะการที่คนๆหนึ่งจะหลงผิดเป็นเพราะฮิกมะอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ สมควรแล้วล่ะ ไปเถอะถ้าพอใจกับการทำการสัการะปูนปลาสเตอร์แปรรูปมาเป็นรูปปั้นคนก็จงทำไป คนพวกนี้แค่ต้องการความสงบให้ตัวเองโดยไม่สนใจเรื่องข้อเท็จจริงของโลก จุดกำเนิดฏโลก และสังคม เอะอะก็จะหลุดพ้นทุกข์ อย่าไปสนสื่อเเลย คนพุทธเปลี่ยนเป็นอิสลามตั้งหลายคนแต่พอมุสลิมหลงไปเป็นพุทธคนเดียวในรอบร้อยปีแหม เล่นซะ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
dolmabahce
มือเก่า
มือเก่า


เข้าร่วมเมื่อ: 11/03/2008
ตอบ: 90


ตอบตอบ: Tue Apr 08, 2008 10:30 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ศาสนามักจะอ้างว่าตัวเองเป็นศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์ แต่จริงๆไม่มีไรเลย แค่คำอ้าง พิสูจน์ดูสิตรงไหนล่ะ พระพุทธเจ้าเกิดมาปุ๊ปเดินเจ็ดก้าวเลย โอ้โหวิทยาสาดมากกว่ามั้ง เวียนว่ายตายเกิดก็ด้วยถือเป็นการถอยลงคลองของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต เราลองดูผลไม้สิ เป็นเม็ดจนเติบโตเป็นลูกแล้วพอตายลงก้หมดสิ้นครับไม่เห็นพอโตเต็มที่แล้วต้องถอยไปเป้นเม็ดใหม่เลย มนุษยืก็เหมือนกันเป็นอสุจิ มาทรกจนถึงแก่ตาย นี่เป็นการพัฒนาของชีวิตมนุษย์ไม่ใช่พอแก่ตายแล้วถอยลงคลองไปเกิดใหม่เป็นทารก
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
seatar_9
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 22/02/2006
ตอบ: 12


ตอบตอบ: Thu Apr 10, 2008 11:03 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ว่าไงครับคุณตาราวรรณคุณญานีหรือคุณทั้งสองไม่สัตย์จริง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ญานี
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 04/04/2008
ตอบ: 3


ตอบตอบ: Thu Apr 17, 2008 5:45 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

http://www.dek-d.com/board/view.php?id=971374
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
addullslam
มือเก๋า
มือเก๋า


เข้าร่วมเมื่อ: 19/05/2004
ตอบ: 672


ตอบตอบ: Fri Apr 18, 2008 10:58 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คุณ ญานี มีเหตุผลเพียงเท่านี้เองหรือที่นำมาอ้าง
อยากจะฟังผมอ้างบ้างไหมครับ ที่เข้ารับอิสลาม
หรือจะให้ผมวิพากย์ศาสนาอื่นให้ฟัง
ผมว่าคุณไม่มีความรู้ในศาสนาอิสลาม
แม้แต่นิดเดียว การที่จะวิจารณ์ศาสนาไหน
ก็ต้องรู้ในศาสนานั้นบ้าง ไปเรียนเสียก่อนค่อยมาพูด
รู้เขารู้เราพูดร้อยครั้งเหนือกว่าร้อยครั้ง
เที่ยวไปเก็บเขามาอ้างไม่เข้าท่า
คุณจะไปนำคนที่ล้มละลายมาเป็นตัวอย่างหรือ
ฮามาก ผมเป็นคนหนึ่งที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม
ไม่คิดจะนำผมไปใช้อ้างในการเข้ารับอิสลามบ้างหรือครับ
เอวัง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์ เข้าชมเว็บไซต์
addullslam
มือเก๋า
มือเก๋า


เข้าร่วมเมื่อ: 19/05/2004
ตอบ: 672


ตอบตอบ: Fri Apr 18, 2008 11:21 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

http://www.azsunnah.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=286&postdays=0&postorder=asc&start=0
ปรีชาคือผมเองขอบอก
www.azsunnah.com
ดาวโหลดคุตบะฮฺวันศุกร์ อาจารย์ ฮานาฟี อามีน มีมากมาย
ได้จากลิ้งค์ข้างล่างนี้ครับ
http://www.azsunnah.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=262#1958
เชิญพี่น้องมุสลิมไปหาวิชาความรู้กันได้ที่นี่ครับ
วัสสะลาม
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์ เข้าชมเว็บไซต์
ญานี
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 04/04/2008
ตอบ: 3


ตอบตอบ: Sat Apr 19, 2008 8:27 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ที่ถามไปก็เพื่อเป็นความรู้ ไม่ได้ที่จะมาต่อล้อต่อเถียงกับใคร และมาวิจารย์ศาสนาที่ตัวเองนับถืออยู่ค่ะ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
IRF
มือเก๋า
มือเก๋า


เข้าร่วมเมื่อ: 10/12/2005
ตอบ: 155


ตอบตอบ: Sat Apr 19, 2008 2:50 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คนที่ออกจากศาสนาอิสลามมีจำนวนมาครับ และ 100 ทั้ง 100 ที่ออกไปนั้น ล้วนเป็นคนที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางศาสนา

ผมใช้คำว่า "พื้นฐาน" นะครับ เพราะทั้งนี้คนที่มีความรู้ศาสนาในระดับสูง ยิ่งจะไม่มีวันออกจากศาสนาเด็ดขาด

กล่าวคือมนุษย์ที่กินข้าว กินของดี ยากครับที่เค้าจะลาออกไปกินขี้ (โทษนะครับที่เปรียบเทียบแรง)

ศาสนาและแนวทางอื่นๆไม่มีคำตอบให้กับชีวิต แต่เป็นลักษณะปรัชญาและการเยียวยาจิตใจเท่านั้น
แต่สำหรับอิสลามเป็นศาสนาที่เป็นสัจธรรม คนที่อยู่ในอิสลามนั้นเขาจะอยู่อย่างเห็นแสงสว่าง ไม่ใช่อยู่แบบตาบอดคลำช้าง

ผมพูดไปว่า คนที่ออกไปจากอิสลามนั้นมีเยอะ ..แต่ตรงกันข้าม คนที่เข้าอิสลามก็มีเยอะเช่นกัน (และเยอะกว่า)

อิสลามเป็นศาสนาที่เผยแพร่และขยายเร็วที่สุดในยุคปัจจุบันครับ และนักวิเคราะห์คาดว่าอีก 35 ปี ยุโรปจะกลายเป็นประเทศมุสลิม

....ท่านใดสนใจศึกษาอิสลาม และ ศึกษาด้านศาสนาเปรียบเทียบ
ติดต่อกลุ่มอัซซาบิกูนได้ที่เบอร์ 089-1352410 และ 081-9284958
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    อนุรักษ์มรดกอิสลาม หน้ากระดานข่าวหลัก -> ปัญหาศาสนา ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปที่หน้า 1, 2  ถัดไป
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


Powered by phpBB ฉ 2001, 2002 phpBB Groupที่ตั้งมูลนิธิ


สำนักงาน มูลนิธิ อนุรักษ์มรดกอิสลาม
เลขที่ 27/5 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
ติดต่อ : 02-956-9860, 02-956-9958
E-mail : moradokislam@hotmail.com
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการนำไปเผยแพร่ในหนทางที่ถูกต้อง และควรระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.29 วินาที
IPBNukeRed theme by HOLBROOKau and
PHP-Nuke Thailand ©2004