ยินดีต้อนรับสู่ Moradokislam.org!
Homeหน้าแรก     Forumsกระดานข่าว     Your Accountสำหรับสมาชิก     Downloadsดาวน์โหลด     Submit Newsเผยแพร่ข่าวสาร     Topicsหัวข้อเรื่อง     Select Thai LangaugeThai Langauge   
อนุรักษ์มรดกอิสลาม :: ดูกระทู้ - “ วะฮาบีย์” + จุฬาราชมนตรี
อนุรักษ์มรดกอิสลาม หน้ากระดานข่าวหลัก อนุรักษ์มรดกอิสลาม  
  เพื่อการอนุรักษ์มรดกอิสลาม      คำถามถามบ่อยของกระดานข่าว      ค้นหา      รายนามสมาชิก  
  · เข้าระบบ ข้อมูลส่วนตัว · เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ · กลุ่มผู้ใช้งาน  
“ วะฮาบีย์” + จุฬาราชมนตรี

 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    อนุรักษ์มรดกอิสลาม หน้ากระดานข่าวหลัก -> ปัญหาศาสนา
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
truth
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 10/04/2006
ตอบ: 5


ตอบตอบ: Tue Apr 18, 2006 1:28 am    ชื่อกระทู้: “ วะฮาบีย์” + จุฬาราชมนตรี ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรามาดูกันว่า นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ ซึ่งเป็น จุฬาราชมนตรี คนปัจจุบัน ได้กล่าวไว้อย่างไรเกี่ยวกับ “ วะฮาบีย์” :

“ แต่เดิมในสังคมไทยนี้ เนื่องจากข้อจำกัดของนักวิชาการมุสลิมยังมีอยู่น้อยหรือ มีอยู่บ้าง ส่วนใหญ๋ก็มักจะไม่มีความถนัดในการใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ อิสลามให้สังคมได้เข้าใจ ซึ่งด้วยข้อจำกัดความเหล่านั้น” วาทกรรม” อันเกี่ยวข้องกับอิสลาม จึงถูกถ่ายทอดจากนักวิชาการชาวไทยโดยการแปลจากสื่อตะวันตก องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับอิสลามที่หล่อหลอมขึ้นในสังคมไทย จึงผิดพลาดคลาดเคลื่อนมีให้เห็นอยู่เสมอๆเช่นกัน

ในบรรดาวาทกรรมเกี่ยวกับอิสลามที่มีความเข้าใจผิดกันอยู่เสมอๆนั้น คำว่า “ วะฮาบีย์” ดูเหมือนจะเป็นคำหนึ่ง ซึ่งในระยะหลังนี้มีการกล่าวถึงกันบ่อยครั้ง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็เข้าใจกันว่า “ วะฮาบีย์” ก็คือลัทธิความเชื่อที่เผยแพร่โดยมุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮาบ ทั้งนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากราชวงศ์ซาอุดี แต่จากข้อมูลที่นำเสนอจากนักวิชาการสองท่าน คือ ซุฟอัมอุษมาน และอุษมานอิดริส ในหนังสือเล่มนี้โดยได้นำเสนอในรูปแบบงานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและมีการอ้างอิงที่มาของข้อมูลได้ลุ่มลึกเป็นที่น่าพอใจยิ่ง องค์ความรู้ใหม่ต่อความเข้าใจในเรื่อง “ วะฮาบีย์” นี้จะมีผลต่อความเข้าใจผิดที่มีมาช้านานและทำให้ความเข้าใจในเรื่องนี้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ในทัศนะของข้าพเจ้าจึงขอชื่นชมนักวิชาการทั้งสองนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะผลงานชิ้นนี้ไม่เพียวขยายองค์ความรู้ทางด้านอิสลามศึกษาให้กวางขวางขึ้นเท่านั้น แต่คือการให้ข้อเท็จจริง และให้ความยุติธรรมกับนักปฏิรูปศาสนาผู้ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 20 อย่างมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบ ท่านนี้ด้วย

อนึ่งในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ มีเหตุการณ์หลายอย่างที่สื่อไปในทางของการแสดงความรุนแรง ทั้งนี้สำแดงออกมาในนามของอิสลามและนามของขบวนการต่างๆเหล่านี้ ก็มักผูกโยงกับคำหรือวาทกรรมในทางศาสนา เช่น ญิฮาด ,เตาฮีด , ฮิซบุลลอฮฺ ,ยามาอะห์อิสลามียะห์ เป็นต้น ซึ่งขบวนการเหล่านี้มักสำแดงไปในทางของการใช้ความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข่าวสารในเรื่องนี้ได้รับการประโคมโดยสื่อตะวันตก ก็ยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของศาสนาอิสลามถูกวาดให้เป็นศาสนา แห่งความรุนแรงและไร้เหตุผล ซึ่งถิอเป็นเรื่องน่าหวั่นวิตกอย่างยิ่ง

ข้าพเจ้าเห็นว่าสถานการณ์อันวิกฤตต่ออิสลามในเวลานี้ จำจะต้องอาศัยความ ร่วมมือจากหลายฝ่ายช่วยกันชี้แจงทำความเข้าใจ อย่างน้อยในชั้นต้นนี้ต่อมุสลิมเองจะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ประทานให้มนุษยชาติเพื่อสร้างสันติภาพและความยุติธรรม ให้เกิดขึ้นในโลก เป็นศาสนาที่เพียบพร้อมด้วยเหตุผล ฉะนั้นพฤติกรรมใดๆก็ตามที่สื่อแสดงไปในทางความรุนแรง นั้นมุสลิมจะต้องช่วยกันหยุดยั้งและยับยั้ง

ในอีกทางหนึ่งจะต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคคลทั่วไปให้เห็นถึงเจตนารมณ์และอุดมการณ์ที่แท้จริงของอิสลาม แก้ไขการบิดบือน ผิดพลาดคลาดเคลื่อนในหมู่ชนเหล่านี้ให้เข้าใจถูกต้องซึ่งในบรรดาหนังสือต่างๆที่พิมพ์เผยแพร่อยู่ในเวลานี้ หนังสือ “ ขบวนการวะฮาบีย์ นิยามและความหมาย” เล่มนี้ได้ทำหน้าที่ได้อย่างดียิ่งอย่างน้อยที่สุดผู้อ่านจะเข้าใจคำว่า “ วะฮาบีย์” ชัดเจนยิ่งขึ้น


สุดท้ายนี้ขอส่งความปรารถนาดีและขอให้กำลังใจนักวิชาการทุกท่านที่ทำงานอุทิศเวลา กำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา ทำงานรับใช้อิสลามทุกคน “

( นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์)
จุฬาราชมนตรี

( จากหนังสือ “ ขบวนการวะฮาบีย์ นิยามและความหมาย” )

“ หนังสือ “ ขบวนการวะฮาบีย์ นิยามและความหมาย” ซึ่ง เรียบเรียงโดย ซุฟอัม อุษมาน, อุษมาน อิดรีส โดยมีนักวิชาการด้านศาสนาอิสลามคือ ผศ.ดร. อิสมาแอล อาลี, ผศ.ดร. อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข และ ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา เป็นบรรณาธิการที่ปรึกษา นับเป็นงานที่มีความสำคัญร่วมสมัยและเป็นงานในรูปหนังสือเล่มแรกที่มีความหมายจะอธิบายถึงสิ่งที่เรียกว่าขบวนการวะฮาบีย์ ซึ่งในประวัติศาสตร์ระยะใกล้โดยเฉพาะ หลังเหตุการณ์ณ์ 9/11 ถูกนำเอามาเชื่อมโยงกับเรื่องของความสุดโต่ง รุนแรง และถูกอ้างว่าอยู่เบื้องหลังแนวความคิดดังกล่าว ความคิดนี้ถูกจุดประกายและขยายตัวออกไปทั่วโลกท่ามกลางความขัดแย้งทางวัฒนธรรม ศาสนา และการแย่งชิงทรัพย์ ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง โลกมุสลิมต้องตกอยู่ภายใต้การตั้งรับ การเอารัดเอาเปรียบการล่าอาณานิคมยุคใหม่ การอ้างความชอบธรรม ในการรุกรานด้วยคำว่า ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและตลาดเสรี


หนังสือ “ ขบวนการวะฮาบีย์ นิยามและความหมาย” ถูกนำเสนอด้วยการจักลำดับขั้นตอน ตั้งแต่ที่มา คำสอน การบิดเบือน และกระแสวะฮาบีย์ในปัจจุบัน รวมทั้งการนำเอาคำสอนที่แท้จริงของอิสลามที่ต่อต้านการใช้ความรุนแรง การคร่าชีวิตมนุษย์มากล่าวถึงได้อย่างครอบคลุมเป็นวิทยาศาสตร์


หัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้นอกจากจะอยู่ที่การเปิดเผยคำสอนที่แท้จริงของ มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮาบแล้ว ยังอยู่ที่การอธิบายถึงแนวทางของ มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮาบ กับมุสลิมในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่คนร่วมสังคมและต่อความคิดของผู้คนที่มีต่อสถานการณ์ความรุนแรงในที่ต่างๆของโลกรวมทั้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยว่ามิได้มาจากกระแสที่ถูกเรียกว่า วะฮาบีย์แต่อย่างใด


หนังสือ “ ขบวนการวะฮาบีย์ นิยามและความหมาย” จึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จำนำเอาความสันติสุขและการอยู่ร่วมกันโดยสันติมาสู่สังคมไทย หลังจากทุกภาคส่วนของสังคมโดยรวมอยู่ในหนทางแห่งความร่มเย็นเป็นสุข และมีเอกภาพท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมต่อไปชั่วนิรันดร์สมัย “

ด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่น

ดร.จรัญ มะลูลีม

ในนาม สนพ.อิสลามิคอะเคเดมี

( จากหนังสือ “ ขบวนการวะฮาบีย์ นิยามและความหมาย” )
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
มุหัมมัด
มือเก๋า
มือเก๋า


เข้าร่วมเมื่อ: 06/11/2005
ตอบ: 210


ตอบตอบ: Tue Apr 18, 2006 5:52 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คำพูดของท่านจุฬาฯ แบบนี้แหละ เขาเรียกว่าเป็นจุดยืนของความเป็นผู้นำ ผู้นำต้องพยายาให้มุสลิมเข้าใจกันในส่วนที่ดีๆ สิ่งใดที่ขัดแย้งกันก็อนุโลมผ่อนปรนให้กัน และสิ่งใดที่ตรงกันก็ร่วมมือกัน แต่วะฮาบีย์นั้นจะมีจุดยืนร่วมด้วยเหมือนกับท่านจุฬาฯด้วยหรือเปล่า? ถ้าหากไม่ วะฮาบีย์ก็ยิ้มกระหยิ่มใจ ที่ท่านจุฬาฯ พูดรับรองแนวทางวะฮาบีย์ แล้ววะฮาบีย์ก็นำคำพูดท่านจุฬาฯ ไปโพทนาแนวทางของตน กับคนเอาวามทั่วไป

หลักการของวะฮาบีย์นั้น มันไม่ได้พูดกันแค่หน้าสองหน้ากระดาษ แต่หลักการจริงๆนั้น เราต้องกลับไปศึกษาจากตำราของวะฮาบีย์เอง ซึ่งเราจะรู้ถึงหลักการของวะฮาบีย์อย่างแท้จริง หนังสือแปลไทยบ้านเราที่เขียนเข้าข้างวะฮาบีย์นั้น มันยังไม่พอในการสรุปแนวทางของวะฮาบีย์ครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Konyakroo
มือเก๋า
มือเก๋า


เข้าร่วมเมื่อ: 16/01/2006
ตอบ: 244


ตอบตอบ: Tue Apr 18, 2006 10:08 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

[size=12] salam น้องมูฮำมัด

ถูกต้องครับน้อง

Laughing นั้นคือความคิดเห็นของท่านผู้นำในแนวทางของอัชาฟีอี(รฮ)ที่เป็นคนอาวุโสและมีความรู้ด้านศาสนาท่านมีเป็นคนมีจริยธรรมด้านตะเซาวุฟรักการประนีประนอมรัการใช้ความอดทนไม่ชอบการแตกแยกในสังคมมุสลิมไม่ชอบให้ร้ายใครไม่ว่าในเรื่องการยึดในแนวทางใดๆ และรักคนที่มีกาลีมะเดียวกัน...

ย้อนกลับไปยัง เหตุการณ์เมื่อต้นปี2548

Rolling Eyes เป็นการที่รู้อยู่ว่าในขณะนั้นเมืองไทยเรามีการแตกแยกเรื่องแนวทางการยึดถือมากโดยเฉพาะเหตุการณ์แบ่งแยกดินแดนและมีการก่อการร้ายบ่อยครั้งโดยทุกครั้ง กลุ่มที่ทางรัฐบาลเพ่งเล่งมากที่สุดคือกลุ่มวะฮาบีย์ รองลงมาคือชีอะ แต่ชีอะนั้นมีไม่มากพอ อีกอย่างชีอะนั้นก็ซัดทอดมาให้วะฮาบีย์...อ้างถึงวารสารของชีอะ
โดยทางหน่วยสืบราชการลับของรัฐบาล ของแม่ทัพภาคใต้และกรมตำรวจเห็นพ้องกัน
ที่เฝ้าคอยติดตามสถาณการณ์และทุกครั้งที่เกิดเหตุก็มักจะพบว่า มุสลิมวะฮาบีย์จะมีส่วนพัวพันเกือบทุกครั้ง (อ้างถึงแหล่งข่าวกรองและการยอมรับของผู้ก่อกวนหลังจากถูกจับ)
Crying or Very sad จนในที่สุด ทางรัฐบาลได้เชิญทางสำนักจุฬาเข้าปรึกษาหารือเรื่องสาเหตุต้นตอที่มาที่ไปของมัน...จนได้หาขอสรุปจากสำนักงานจุฬาว่า...เพื่อเป็นการลดข้อขัดแย้งและความเข้าใจผิดของพี่น้องร่วมชาติไทยทุกๆศาสนา โดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมแถวภาคใต้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมารับคำครหาโดยที่ตัวเองไม่ได้ก่อขึ้นมา

เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงได้ปรึกษากับผู้นำวะฮาบีย์เมืองไทย โดยให้ทำหนังสือชี้แจงเรืองลัทธิหรือที่มาของวะฮาบีย์ เป็นรูปเล่ม และให้ผ่านทางคณะสำนักจุฬาราชมนตรี รับรองอีกทีหนึ่ง

ทั้งนี้เพื่อให้รัฐบาลรับทราบว่าลัทธิวะฮาบีย์นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการใดๆในเมืองไทยไม่ว่าการสร้างความแตกแยกหรือการแบ่งแยกดินแดนหรือการก่อการร้ายในพื้นที่ใดๆเหมือนที่ทางการกำลังจับตามมองอยู่

Idea เป็นที่น่าสังเกตุว่า
ผู้ร่วมขบวนการที่ทางการจับได้นั้น
----เป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางวะฮาบีย์ทางภาคใต้เป็นส่วนมาก
----รองลงมาคือกลุ่มวัยรุ่นติดยา
----และกลุ่มที่ชอบลักขโมยเป็นอาชีพ
-----และฯลฯ

มาถึงตรงนี้คุณ ทรัช คงจะเข้าใจจุดยืนของท่านจุฬานะครับ

ต่อไปนี้ คือส่วนหนึ่งจากความไม่สบายใจของสำนักงานจุฬาและคณะกรรมการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ด้วยความเป็นห่วงของท่านจุฬาที่มีต่อพี่น้องวะฮาบีย์ ครั้งหนึ่งท่านจุฬาถึงขนาดเบรกแตก และกล่าวตอบโต้ การทำงานของทหารและตำรวจทีมีต่อประชาชนใน เหตุการณ์ตากใบว่า รัฐบาลนั้นเลือกปฏิบัติต่อคนมุสลิมด้วยการจ้องจับผิดคนพวกนี้และกำชับว่าอย่ากดดันเขามากเกินไป
(อ้างถึงหนังสือพิมพ์มติชน)

นี่คือความรักต่อพี่น้องวะฮาบีย์ ถึงแม้ว่าพี่น้องวะฮาบีย์จะไม่ยอมรับและเชื่อฟังท่านก็ตาม(ตออัต)
ถึงขนาดด่าว่าและตำหนิท่าน ไม่ว่า กิจกรรมใดๆที่ท่านจัดขึ้นแวะฮาบีย?ไม่เห็นด้วย
ซ้ำยังกล่าวหาว่า ท่านส่งเสริมให้กระทำบิดอะในแนวทางของอีหม่ามชาฟีอี ฯลฯ

ทั้งๆที่ท่านนั้นก็จัดว่าเป็นคนที่มีความรู้คนหนึ่งและที่สำคัญ ท่านเป็นผู้นำหรือประมุขอิสลามเมืองไทย และในอัลฮาดีสก็ได้สอนให้เราตออัตและเชื่อฟังต่อผู้นำ แม้ว่าจะเป็นทาสหรือแม้ว่าท่านจะไม่ชอบเขาก็ตาม ด้วยความเข้าใจของแนวทางตนว่า----ท่านเป็นผู้นำที่เป็นบิดอะ---จึงตามและเชื่อฟังไม่ได้
ผลกระทบจึงมีความแตกแยกจากแนวความคิดที่กระทบกระทั่งมาตลอดไม่รู้จบ
แต่ท่านจุฬาก็ใช้ความซอบัรในการที่จะรวมใจพี่น้องมุสลิมแม้กระทั้งต่างแนวทางด้วยกัน
ท่นนก็ไม่เคยออกหนังสือที่แบ่งแยกหรือมุ่งโจมตีการกระทำของพี่น้องวะฮาบีย์ทั้งที่ท่านก็รู้ดีว่า
สาเหตุที่มา คืออะไร ..และต้นตอมาจากไหน.. Question Question Question
แต่วันแล้ววันเล่าวะฮาบีย์ไม่เคยคิดสำนึกและตออัตต่อผู้นำคนนี้ ที่ได้รับการแต่งตั้งต่อในหลวงเลย ไม่ว่า การตออัตในหลักการของศาสนา เช่นการเข้าบวชหรืออกบวช การจดทะเบียนสัปบุรุบของชุมชน การให้ความร่วมมือเป็นสิ่งที่เป็นส่วนรวมภาคมุอามาลัตฯลฯ

Twisted Evil คุณทรัชครับ สิ่งที่คุณนำมาเสนอนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า สำนักจุฬาที่คุณและพักพวกไม่ยอมรับนั้น เขาไม่ได้รังเกียจพวกคุณ(แนวทางวะฮาบีย์)เหมือนดังที่พวกคุณรังเกียจพวกเรา(แนวทางอีหม่ามชาฟีอี)เลย...ขอบอก..
[/size]wassalam
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
asan
ผู้ดูแลกระดานเสวนา
ผู้ดูแลกระดานเสวนา


เข้าร่วมเมื่อ: 21/03/2005
ตอบ: 3165


ตอบตอบ: Tue Apr 18, 2006 11:18 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

salam
น้องบ่าว konyakroo เงียบไปหลายวัน บังอะสันคิดถึง อยู่น่ะ แต่ขอตอบข้อความของน้องบ่าวที่ว่า
ชี้ให้เห็นว่า สำนักจุฬาที่คุณและพักพวกไม่ยอมรับนั้น เขาไม่ได้รังเกียจพวกคุณ(แนวทางวะฮาบีย์)เหมือนดังที่พวกคุณรังเกียจพวกเรา(แนวทางอีหม่ามชาฟีอี)เลย...ขอบอก..[/size]

....................
ตอบ
ไม่มีใครรังเกียจแนวทางของท่านอิหม่ามชาฟิอี(ขออัลลอฮเมตตาต่อท่าน)หรอก แต่ต้องแนวทางของท่านจริง เช่นที่ปรากฏในอัล-อุม อาจจะมีบ้างที่เราไม่เห็นด้วย แต่โดยส่วนตัวของท่านแล้วท่านย่อมเป็นบุคคลที่มีประคุณต่อเราและโลกอิสลาม เสมอ ต้องแยกให้ถูกนะน้อง

wassalam
ปล. อีกอย่าง เราไม่เคยจาบจ้วง พณฯ จุฬารชมนตรี เลย แต่ที่เห็นๆในปัจจุบัน พวกที่ทำลายท่าน คือ ใคร ก็หาข่าวอ่านกันเอาเอง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
fais
มือเก่า
มือเก่า


เข้าร่วมเมื่อ: 01/09/2005
ตอบ: 84


ตอบตอบ: Wed Apr 19, 2006 9:58 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

salam
อ้างคุณคนอยากรู้
เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงได้ปรึกษากับผู้นำวะฮาบีย์เมืองไทย โดยให้ทำหนังสือชี้แจงเรืองลัทธิหรือที่มาของวะฮาบีย์ เป็นรูปเล่ม และให้ผ่านทางคณะสำนักจุฬาราชมนตรี รับรองอีกทีหนึ่ง
......
โต้
จะมาโกหกให้ถึ่งใหนกันถ้าไม่รู้ก็ให้ถามคนที่รู้ อย่ามามั่วนิ่ม การใส่ร้ายให้ผู้อื่นต้องเสียหายนั้นต้องมีหลักฐานมายืนยัน....... นรกรอคุณอยู่นะห์ ไม่รู้ว่าคุณได้เรียนศาสนาในข้อนี้หรือเปล่า รู้มั้ยว่า ผู้ที่พูดโกหกนั้น ศาสนาจัดอยู่ในพวกใหน .......แล้วเขาก็โง่จริงๆด้วย.....ตามตูดยาฮุดีอยู่ได้
หนังสือเล่มที่คุณว่านี้คุณได้อ่านแล้วหรือยัง ได้เห็นมันหรือยัง ปัดโธ ..แล้วจะมาพูดกัน
wassalam
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Konyakroo
มือเก๋า
มือเก๋า


เข้าร่วมเมื่อ: 16/01/2006
ตอบ: 244


ตอบตอบ: Wed Apr 19, 2006 10:34 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

salam คุณฟาอิส


โต้
[U]จะมาโกหกให้ถึ่งใหนกันถ้าไม่รู้ก็ให้ถามคนที่รู้ อย่ามามั่วนิ่ม การใส่ร้ายให้ผู้อื่นต้องเสียหายนั้นต้องมีหลักฐานมายืนยัน....... นรกรอคุณอยู่นะห์ [/U
ไม่รู้ว่าคุณได้เรียนศาสนาในข้อนี้หรือเปล่า รู้มั้ยว่า ผู้ที่พูดโกหกนั้น ศาสนาจัดอยู่ในพวกใหน .......แล้วเขาก็โง่จริงๆด้วย.....ตามตูดยาฮุดีอยู่ได้
หนังสือเล่มที่คุณว่านี้คุณได้อ่านแล้วหรือยัง ได้เห็นมันหรือยัง ปัดโธ ..แล้วจะมาพูดกัน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laughing อ้าวคุณฟาอิส อย่า เดือดร้อนสิครับ อะไรกันถึงขนาดเดือดดาล ---คุณคงไม่รู้ว่าญาติผมนั้นเป็น1ในคณะกรรมการสำนักจุฬาครับ ผมไม่อยากโม้...เหมือนคุณหรอก.....
-----------------งั้นแน่ พอโดนสะกิดตรงแผล เข้าบ้างจะจับผมลงนรกเลยหรือ------------------------ Wink

ผมนั้น อยู่ในรูกนอิสลาม 5 ข้อเต็มนะครับ พ่อคุณเจ้าพ่อห้องสมุด ณ.เชียงใหม่นะเจ้าเชื่อในรูกนหม่าน ทั้ง6 ข้อ
ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลออ์ใช้และสิ่งที่ท่านนบีนำมาบอกฯลฯ อย่าใช้นิสัยเดิมๆซิเอะอะอะไรจะผลักลงนรกอย่างเดียวฮ้า ๆๆๆๆ ว่าแต่ว่าคุณเป็นเจ้าของนรกสวรรค์หรือครับ อุลามะณ.ภาคเหนือ
ว่าแต่ว่าอัลลออ์จะรู้เห็นเป็นใจในสิ่งที่คุณฮูกมผมหรือไม่ครับ...สิ่งใดที่ขัดตาคุณ ไม่ได้คุณก็โวยวาย..ผมยังมีอีกมากครับแต่ไม่อยากทำให้บรรยากาศเสีย

อีกอย่างเดี๋ยวกระทู้นี้โดนปิดอีก หลายคนเสียอารมณ์นะคุณ.. และบังฮะซันนั้นก็ถือเป็นมิตรของผมคนหนึ่งที่คบกันมานาน
แถมมาช่วงหลังปรับปรุงนิสัยดีขึ้นมากเลย ไม่ขี้โมโหและรู้สึกว่า จะไม่อัตตาด้วย แถมใจเย็นมากครับ ขอบอก..ฮ้าๆๆ Laughing

ผมจะบอกให้คึณฟาอิสรู้ว่า ทุกอย่างที่ผมพูดมีหลักฐานจากดุนยาเพียบครับ

และหนังสือที่คุณว่านั้นผมซื้อมาเล่มละ45บ.เท่านั้น..ที่หน้าปกมีภาพชายอาหรับ อ่านหมดแล้วครับ สำหรับผมที่มีความจำปานกลาง แต่รู้ว่าในเนื้อหาคือการแจกแจงที่มาของนิยามคำว่าวะฮาบีย์และขบวนการ ซึ่งในเล่มมีอาวุโสในสำนักงานจุฬาออกมาเห็นด้วยหลายคน
คุณรู้ไหมยังมีอีกหลายคนในบทความ ไม่ว่าคำนำ ผู้เรียบเรียยงคือคุณอับดุลเลาะ หนุ่มสุข

ยังมีอะไรข้องใจบอกได้ครับ เดี๋ยวจะจัดให้...
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Konyakroo
มือเก๋า
มือเก๋า


เข้าร่วมเมื่อ: 16/01/2006
ตอบ: 244


ตอบตอบ: Wed Apr 19, 2006 10:49 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

salam บังฮะซัน

น้องบ่าว konyakroo เงียบไปหลายวัน บังอะสันคิดถึง อยู่น่ะ แต่ขอตอบข้อความของน้องบ่าวที่ว่า
ชี้ให้เห็นว่า สำนักจุฬาที่คุณและพักพวกไม่ยอมรับนั้น เขาไม่ได้รังเกียจพวกคุณ(แนวทางวะฮาบีย์)เหมือนดังที่พวกคุณรังเกียจพวกเรา(แนวทางอีหม่ามชาฟีอี)เลย...ขอบอก..[/size]

....................
ตอบ
ไม่มีใครรังเกียจแนวทางของท่านอิหม่ามชาฟิอี(ขออัลลอฮเมตตาต่อท่าน)หรอก แต่ต้องแนวทางของท่านจริง เช่นที่ปรากฏในอัล-อุม อาจจะมีบ้างที่เราไม่เห็นด้วย แต่โดยส่วนตัวของท่านแล้วท่านย่อมเป็นบุคคลที่มีประคุณต่อเราและโลกอิสลาม เสมอ ต้องแยกให้ถูกนะน้อง


ปล. อีกอย่าง เราไม่เคยจาบจ้วง พณฯ จุฬารชมนตรี เลย แต่ที่เห็นๆในปัจจุบัน พวกที่ทำลายท่าน คือ ใคร ก็หาข่าวอ่านกันเอาเอง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ครับตรงนี้ผมเข้าใจ ถ้าเป็นเหมือนบังว่า ผมก็ชื่นใจ เพราะสังคมทุกวันนี้มันมีแต่หน้ากากครับคนจะชอบซื้อหน้ากากมาใส่หลอกกัน
บ้างคนบางกลุ่มมีนิสัยปากว่าตาขยิบบางกลุ่มชอบซื้อเครื่องมือก่อสร้าง โดยเฉพาะเลื่อย เพื่อจะตัดขาเก้าอี้ของท่าน...สิ่งเหล่านี้ใครทำอะไรด้วยนัฟซูตัวเองแล้วอัลลอฮ์(ซบ)ทรงมองดูเขาครับและจะตัดสินด้วยความมหายุติธรรมครับ..ไม่ต้องเป็นห่วง

แต่ที่ผ่านมา ผมเคยเห็นท่านผู้รู้คนหนึ่งในเว็บนายมุรีด บอกว่า ท่านจุฬาสำหรับกลุ่มของเขานั้นไม่จำเป็นต้องตามครับ....เพราะเขาถือว่า---เป็นผู้นำที่สนับสนุน ให้กระทำบิดอะ(บิดอะตามความเข้าใจของเขา) ฉนั้นไม่ไรที่จะไม่เชื่อฟังผู้นำคนนี้

บังฮะซันว่า ในเรื่องนี้ แนวทางของบังมีสอนไว้อย่างไรครับใน---การเชื่อฟังหรือฝ่าฝืนผู้นำ...นะครับ ..
.

wassalam
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
asan
ผู้ดูแลกระดานเสวนา
ผู้ดูแลกระดานเสวนา


เข้าร่วมเมื่อ: 21/03/2005
ตอบ: 3165


ตอบตอบ: Thu Apr 20, 2006 12:35 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

konyakroo กล่าวว่า
บังฮะซันว่า ในเรื่องนี้ แนวทางของบังมีสอนไว้อย่างไรครับใน---การเชื่อฟังหรือฝ่าฝืนผู้นำ...นะครับ
.......................
ตอบ
ท่านนบีกล่าวว่า
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"

ไม่มีการเชื่อฟังมัคลูค ในการฝ่าฝืนต่อพระผู้ทรงสร้าง
[رواه أحمد وصححه السيوطي والألباني]
.............
สรุปสั้น คือ ตามในสิ่งที่ถูกต้องสอดคล้องกับคำสอนศาสนา ครับ
ส่วนที่ไม่ตาม คือ เมื่อเห็นว่า สิ่งนั้นเป็นบิดอะฮ แต่ไม่ได้หมายถึงเป็นปฏิปักษ์ แต่อัลลอฮย่อมเหนือกว่าสิ่งใด -
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
fais
มือเก่า
มือเก่า


เข้าร่วมเมื่อ: 01/09/2005
ตอบ: 84


ตอบตอบ: Thu Apr 20, 2006 10:08 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

salam
konyaruu
อ้าวคุณฟาอิส อย่า เดือดร้อนสิครับ อะไรกันถึงขนาดเดือดดาล ---คุณคงไม่รู้ว่าญาติผมนั้นเป็น1ในคณะกรรมการสำนักจุฬาครับ ผมไม่อยากโม้...เหมือนคุณหรอก.....
...........
แต่เพื่อนและอาจารย์ของผมเป็นที่ปรึกษา ของท่านจุฬานะครับ
wassalam
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
รอยยา
มือเก่า
มือเก่า


เข้าร่วมเมื่อ: 20/02/2004
ตอบ: 78


ตอบตอบ: Thu Apr 20, 2006 1:24 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขบวนการวะฮาบีย์
นิยามและความหมาย
เรียบเรียงโดย ซุฟอัม อุษมาน, อุษมาน อิดรีส
คัดลอกจาก ที่นี่สำนักจุฬาราชมนตรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 31 เดือนมกราคม 2549

แนวคำสอนของ มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮาบ

ไม่เป็นการยุติธรรมที่จะพูดถึง มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮาบ และบรรดาผู้ที่เลื่อมใสท่าน หรือที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นพวก วะฮาบีย์ ในเชิงกล่าวหาว่าเป็นลัมธิสุดโต่งหรือมีแนวความคิดรุ่นแรงเช่นที่สื่อได้ตีความ และพยายามให้คนทั่วไปเข้าใจเช่นนั้น โดยไม่ได้ศึกษาถึงแนวคำสอนของมุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮาบ และบรรดาสานุศิษย์ รวมถึงผู้เลื่อมใสในคำสอนของท่านจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิซึ่งมีปรากฏให้เห็นอย่างมากมาย ตั้งแต่งานเขียนและฟัตวา (บทวินิจฉัยศาสนบัญญัติ) มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮาบเอง รวมไปถึงงานเขียนและฟัตวาของผู้ที่ได้รับอิธิพลจากแนวคำสอนของท่านในบรรดานักปราชญ์มุสลิมสมัยปัจจุบัน

การศึกษาแนวทางคำสอนต่างๆ ของมุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวาฮาบและบรรดาสานุศิษย์ผู้เลื่อมใสโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดการใช้ความรุนแรง มีความสำคัญที่จะอธิบายถึงข้อเท็จจริง และเป็นการพิสูจน์ว่าเป็นไปตามข้อกล่าวหาที่ผู้คนทั่วไปเข้าใจหรือไม่เช่นไร

แนวคำสอนโดยรวมของ มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวาฮาบ

สิ่งที่ชัดเจที่สุดที่ผู้ต่อต้านนำมาใช้กับ วะฮาบีย์ (ที่พาดพิงถึงมุฮัมมัด มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮาบ) ก็คือการกล่าวหาว่าเป็นลัทธินอกรีต เป็นคำสอนใหม่ที่อยู่นอกกรอบของศาสนาอิสลาม การใส่ร้ายเช่นนี้เป็นการกล่าวหาเพียงลมปาก เพราะปราศจากข้อยืนยันที่หนักแน่น ในทางกลับกัน การศึกษาในแนวคำสอนของ วะฮาบีย์ผู้ที่ถูกกล่าวอ้างจะได้ผลลัพธ์ออกมาในทางตรงกันข้ามกับข้อกล่าวหาอย่างสิ้นเชิง เพราะถ้าผู้ใดได้ศึกษาอย่างถี่ถ้วนและเป็นกลางเกี่ยวกับงานเขียนของมุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวาฮาบ จะพบว่าแนวทางและหลักการเชิญชวนของท่านไม่ได้เบี่ยงเบนออกจากแนวทางของบรรดาอุละมาอ์อิสลามท่านอื่นๆ แต่อย่างใด

โปรดติดตามตอนต่อไป
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Konyakroo
มือเก๋า
มือเก๋า


เข้าร่วมเมื่อ: 16/01/2006
ตอบ: 244


ตอบตอบ: Fri Apr 21, 2006 8:42 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

salam บังฮะซันและทุกๆคน

ท่านนบีกล่าวว่า
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"

ไม่มีการเชื่อฟังมัคลูค ในการฝ่าฝืนต่อพระผู้ทรงสร้าง
[رواه أحمد وصححه السيوطي والألباني]

:roll: ทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมัคลูกทั้งสิ้นครับ นอกจากอัลลออ์อัสวัญญยัลละเท่านั้น และมัคลูกที่เป็นมนุษย์ฝ่าฝืนพระเจ้าอย่างชัดเจนคือ ผู้ที่ไม่ยอมรับในกาลีมะตุดตัยยีบาครับ อันนี้ถือว่าชัดเจนและห้ามเชื่อฟังและ)ฏิบัติตจามสิ่งที่เขาแนะนำครับ.............
สรุปสั้น คือ ตามในสิ่งที่ถูกต้องสอดคล้องกับคำสอนศาสนา ครับ
ส่วนที่ไม่ตาม คือ เมื่อเห็นว่า สิ่งนั้นเป็นบิดอะฮ แต่ไม่ได้หมายถึงเป็นปฏิปักษ์ แต่อัลลอฮย่อมเหนือกว่าสิ่งใด -

Twisted Evil ครับผมเข้าใจในจุดยืนบังฮะซันดีครับเพราะ เราต่างตักลีดกันต่างทัศนะครับ

สำหรับบังกับผมคำว่าบิดอะฮ์ประโยคเดียวกันแต่คนละความหมายความเข้าใจกันครับ อันนี้ไม่ว่าบังครับ คักๆๆๆ
และผมไม่อยากย้อนกลับไปพูดในนิย่าเรื่องบิดอะอีกเพราะไม่อยากให้กระทู้นี้เหมือนแผ่นเสียงตกร่องครับ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
salam fais
Razz คุณก็ตอแหลเป็นเหมสือนกันนะครับ
มาดูความน่าเชื่อถือระหว่างหลักฐานของคุณกับผมซิครับ

คุณบอกว่าแต่เพื่อนและอาจารย์ของผมเป็นที่ปรึกษา ของท่านจุฬานะครับแต่ผมนั้นมี ญาติเป็น1ในคณะกรรมการสำนักจุฬาเลยนะครับครับ

นี้แหละครับน้ำหนักใครจะมากกว่ากัน พี่น้องดูและตัดสินเอาเอง ระหว่างเพื่อนและญาติที่เป็นพี่น้องกัน ฮ้าๆๆ
แปลกใจเพื่อนหรืออาจารย์ของคุณเป็นวะฮ่าบีย์หรือเปล่าครับ ถึงเป็นที่ปรึกษา อันนี้ชวนให้สงสัยแล้ว


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สิ่งที่คุณรอยยานำมานั้นคืคำแถลงหรือคำชี้แจงของผู้เรียบเรียงคือคุณ อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ครับ
ผมอ่านไปจบหนึ่งแล้ว
สรุปสั้นๆคือ วะฮาบีย์เขาอยากชี้แจงสิ่งที่เขาถูกพาดพิงจากชีอะว่า เป็นผู้อยู่เบื่องหลังความวุนวายในภาคใต้ในช่วงปี2548 ครับ จึงได้จัดทำเป็นรูปเล่ม ทั้งแจกและขายครับผมฮ้าๆๆๆ
wassalam
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
rusdi
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 19/02/2009
ตอบ: 1


ตอบตอบ: Thu Feb 19, 2009 11:18 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เราจะทรยศผู้นำได้เมื่อเรารูว่าผู้นำนั้นตกศาสนาชัดๆ จากท่านผู้รู้หลายๆท่าน..
إثبات الإجماع على المنع الخروج على وليّ الأمر إلا في حالة الكفر الصريح

أجمع أهل السنة على أنه : لا يجوز الخروج على وليّ الأمر ؛ إلا في حالة مواقعته للكفر البواح .

الدليل : عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ... قَالَ دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ . رواه البخاري رقم : 6532 ومسلم رقم : 3427

قال الإمام النووي وأما الخروج عليهم وقتالهم : فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقةً ظالمين , وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرته , وأجمع أهل السنة أنه : لا ينعزل السلطان بالفسق » انتهى . (شرحه لصحيح مسلم ، جزء : 11 - 12 ، ص 432)

وقال الحافظ ابن حجر ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من وليّ الأمر الكفر الصريح .
(فتح الباري 13/9)

قال الإمام ابن باز لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها , وإنما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب ( فتاواه 4/91 )
فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور , ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان ( فتاواه 8/203 ).


وقال الإمام ابن عثيمين- ولا يجوز أن تُتّخذ أخطاء وليّ الأمر وسيلةً إلى : القدح في ولاة الأمور , وسبّهم في المجالس , وما أشبه ذلك. (الباب المفتوح 3/416 ، لقاء 65 ، سؤال 1465) .


وقال ابن الجوزي: اللخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصياً ؛ لأن من قاعدتهم أن الكبيرة تُخرج من الملة » انتهى (شرح الواسطية 2/337 ) .
مهما فسق ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم ؛ لو شربوا الخمر , لو زنوا , لو ظلموا الناس ؛ لا يجوز الخروج عليهم » انتهى ( شرح رياض الصالحين 4/514)

فائدة :
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - راداً على من زعم الإجماع على الخروج على وليّ الأمر إذا دعا إلى بدعة ( ! ) ما نصه (فتح الباري 13/124 )
وما ادعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة : مردودٌ
إلا إن حُمل على بدعةٍ تؤدّي إلى صريح الكفر انتهى .
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
asan
ผู้ดูแลกระดานเสวนา
ผู้ดูแลกระดานเสวนา


เข้าร่วมเมื่อ: 21/03/2005
ตอบ: 3165


ตอบตอบ: Thu Feb 19, 2009 2:57 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

rusdi บันทึก:
เราจะทรยศผู้นำได้เมื่อเรารูว่าผู้นำนั้นตกศาสนาชัดๆ จากท่านผู้รู้หลายๆท่าน..
.

ขอถามคุณรุซดีดังนี้
เกี่ยวกับผู้ปกครองกิจการด้านศาสนาอิสลาม (من وليّ الأمر ) ดังนี้
1. ผู้ปกครองกิจการศาสนา เขามีบทบาทหน้าที่อะไร
2. การได้มาซึ่งตำแหน่งนี้ ในยุคก่อน ใครเป็นผู้แต่งตั้ง
3. การตามให้ตามในเรื่องอะไรบ้างครับ
............

_________________
จะยืนหยัดอยู่บนความจริง แม้ว่าจะขมขื่นเพียงใดก็ตาม
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    อนุรักษ์มรดกอิสลาม หน้ากระดานข่าวหลัก -> ปัญหาศาสนา ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


Powered by phpBB ฉ 2001, 2002 phpBB Groupที่ตั้งมูลนิธิ


สำนักงาน มูลนิธิ อนุรักษ์มรดกอิสลาม
เลขที่ 27/5 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
ติดต่อ : 02-956-9860, 02-956-9958
E-mail : moradokislam@hotmail.com
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการนำไปเผยแพร่ในหนทางที่ถูกต้อง และควรระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที
IPBNukeRed theme by HOLBROOKau and
PHP-Nuke Thailand ©2004
เธ‚เธญเน€เธ„เธฃเธ”เธดเธ•เธŸเธฃเธตเธซเธ™เนˆเธญเธขเธ„เธฃเธฑเธšเธชเธกเธฑเธ„เธฃเธ›เธธเนŠเธšเธฃเธฑเธšเธ›เธฑเนŠเธšเน„เธกเนˆเธ•เน‰เธญเธ‡เธเธฒเธ เธชเธฅเน‡เธญเธ•เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ เน€เธ„เธฃเธ”เธดเธ•เน‚เธšเธ™เธฑเธชเน„เธ”เน‰เน€เธ‡เธดเธ™เธˆเธฃเธดเธ‡ slot938 เธชเธฅเน‡เธญเธ• เธชเธฅเน‡เธญเธ•เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ thaicasinobin เนเธˆเธเน€เธ„เธฃเธ”เธดเธ•เธŸเธฃเธต เธชเธฅเน‡เธญเธ• เธšเธฒเธ„เธฒเธฃเนˆเธฒ เธ„เธฒเธชเธดเน‚เธ™เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ JQK41 เธชเธฅเน‡เธญเธ• เน€เธ„เธฃเธ”เธดเธ•เธŸเธฃเธต เน„เธ—เธขเธ„เธฒเธชเธดเน‚เธ™เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ thaibet55 kubet เน„เธ—เธขเธ„เธฒเธชเธดเน‚เธ™เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ เนเธ—เธ‡เธšเธญเธฅ เธ‹เธญเธ„เน€เธเธญเธฃเนŒเธฅเธตเธ เธ„เธฐเนเธ™เธ™เธŸเธธเธ•เธšเธญเธฅ เน€เธงเน‡เธšเธžเธ™เธฑเธ™เธญเธฑเธ™เธ”เธฑเธš1 HUC99 เน€เธงเน‡เธšเธ•เธฃเธ‡ เน„เธกเนˆเธœเนˆเธฒเธ™เน€เธญเน€เธขเนˆเธ™เธ•เนŒ